kako se izboriti sa drogom Klinika za lečenje zavisnosti Dr Vorobjev 1

Iako živimo u eri mas medija i dostupnosti velikih količina informacija, mnogi ljudi i dalje ne razumeju zašto ili kako se uopšte postaje zavistan od droga i drugih psihoaktivnih suptanci. Veoma je pogrešno uverenje da zavisnicima jedino nedostaje snaga volje kako bi prebrodili ovaj težak psihički problem. Međutim, istina je drugačija. Naime, zavisnost je ozbiljna, složena i kompleksna bolest koja menja način funkcionisanja mozga. Zavisnost karakteriše kompulzivna, opsesivna i dugotrajna (zlo)upotreba narkotika, uprkos svim štetnim posledicama koje konzumacija droga ima. Zato se sa razlogom postavlja pitanje – kako se izboriti sa drogom?

Koje su prave metode za lečenje bolesti zavisnosti? Na koji način se sprovode tretmani za lečenje zavisnosti od droge i drugih psihoaktivnih supstanci? Da li je uopšte moguće vratiti se normalnom životu nakon potpune rehabilitacije i izlečenja? Postoji li mogućnost ponovnog konzumiranja droga, čak i nakon izlečenja? Odgovore na ova, ali i na brojna druga pitanja u vezi sa zavisnošću, dajemo vam u našem blogu.

Na koji način droga utiče na mozak?

Kada govorimo o zavisnosti od droga u najširem smislu reči, tu ne podrazumevamo samo zavisnost od kokaina, heroina, marihuane ili drugih narkotika. Osoba može postati zavisna i od drugih psihoaktivnih supstanci i radnji kao što su alkohol, tablete, lekovi za smirenje, igranje igara na sreću i slično. S obzirom na to da živimo u doba digitalizacije, pojavljuju se i novi oblici zavisnosti, kao što su zavisnost od Interneta i zavisnost od video igrica.

Međutim, za sve ove slučajeve jedna stvar je zajednička, a to je da zavisničko ponašanje utiče na mozak pojedinca i njegovu percepciju života. Konzumacija droge dovodi do brojnih psihičkih poremećaja. Zbog čega je to tako? Naime, korišćenje droga u mozgu podstiče lučenje hormona dopamina – hemijske supstance “zadužene” za osećaj sreće i zadovoljstva.  Mozak pamti ove osećaje i vremenom se navikava na veštački nivo proizvedenog dopamina.

kako se izboriti sa drogom Klinika za lečenje zavisnosti Dr Vorobjev 2

 

Upravo zato je konzumentima, nakon dugotrajnog korišćenja droga, neophodna veća količina narkotika kako bi imali isti osećaj zadovoljstva. Na taj način droga menja prirodnu ravnotežu hemikalija u mozgu. Narušeni balans hemijskih supstanci u mozgu utiče na sposobnost racionalnog rasuđivanja, pamćenje, odlučivanje i, ujedno, izaziva brojne psihičke probleme.

Kako se izboriti sa drogom – Saznavanje uzroka zavisnosti je važno

Da bismo uopšte dali odgovor na pitanje “kako se izboriti sa drogom”, važno je znati zbog čega neko uopšte postaje zavistan. Drugim rečima, rizici i faktori nastanka zavisnosti igraju veliku ulogu u otkrivanju načina kako da se zavisnik odvikne od korišćenja droge. Generalno posmatrano, sve uzroke nastanka zavisnosti možemo svrstati u tri kategorije – psihološki uzroci, okruženje i genetika.

  • Psihološki uzroci. Mnoga naučna istraživanja su pokazala da psihološki faktori mogu podstaći konzumiranje droga i uzrokovati nastanak zavisnosti. Jedan od najvažnijih uzroka zavisnosti ove vrste jeste trauma, naročito ako potiče iz detinjstva zavisnika. U te traume, između ostalog, spadaju seksualno, verbalno ili fizičko zlostavljanje koji dovode do stresa. U želji da se oslobode od stresa, pojedinci neretko, nažalost, posegnu za raznim narkoticima. Ostali psihološki faktori nastanka zavisnosti su i: mentalni problemi (depresija), nedostatak socijalnog života, loše snalaženje na poslu ili školi i slično.
  • Faktor okoline. Okruženje u velikoj meri može uticati na korišćenje droga i nastanak zavisnosti. Zavisnost od droga je češća u onim sredinama gde je upotreba psihoaktivnih supstanci dozvoljena i prisutna. Takođe, deca, koja odrastaju u domovima sa roditeljima koji su zavisnici, neretko i sama postaju zavisnici u kasnijoj životnoj dobi. U rizik od nastanka zavisnosti spada i učešće u sportovima u kojima se, zarad postizanja boljih performansi, podstiče upotreba lekova. Druženje sa ljudima koji upotrebljavaju narkotike takođe doprinosi većoj verovatnoći od nastanka zavisnosti i konzumiranja droga.
  • Genetika. Studije su pokazale da geni i genetika igraju veliku ulogu u formiranju zavisnosti. Tačnije, zavisnost od droga ima tendenciju da se pojavljuje, odnosno prenosi “s kolena na koleno” u porodicama. Poznato je da pojedini geni, poput onih koji su uključeni u receptore u mozgu za nikotin, doprinose nastanku zavisnosti od droga.

Koje su posledice zavisnosti od droge?

Zloupotreba droga i zavisnost od droga imaju brojna štetna dejstva na pojedinca u svakom aspektu njegovog života – psihičkom, fizičkom i socijalnom. Kada govorimo o fizičkim posledicama zavisnosti od droga, tu pre svega mislimo na negativan uticaj droga na organizam pojedinca. Droga može prouzrokovati brojne kardiovaskularne probleme i srčana oboljenja, poput aritmije i srčanog udara. Takođe, posledice dugotrajne konzumacije droga ogledaju se i u oštećenju jetre, bubrega, respiratornog sistema, kao i gastrointestinalnog trakta.

Govoreći o psihičkim posledicama zavisnosti od droge, tu se pre svega misli na loše rasuđivanje, nedostatak motivacije, teškoće sa koncentracijom, iskrivljenu sliku stvarnosti, razdražljivost, gubitak pamćenja. Odlika zavisnika jeste i negiranje da ima bilo kakav psihički problem. Emotivna i mentalna nestabilnost je takođe jedna od karakteristika zavisnosti i dugotrajne zloupotrebe droga. Psihički problemi, poput depresije, paranoje, psihoze i anksioznosti takođe su neke od psihičkih posledica zavisnosti.

kako se izboriti sa drogom Klinika za lečenje zavisnosti Dr Vorobjev 3

 

I na kraju, ali ne i najmanje bitno, zavisnost se nužno negativno održava na drušveni život pojedinca. Tu se, pre svega, misli na loše i poremećene porodične, bračne i radne odnose, probleme sa zakonom i finansijske probleme. Što se zavisniku ukaže pomoć u ranijim stadijumima zavisnosti, to je šansa za izlečenje veća.

Kako se izboriti sa drogom – Lečenje je ključ!

Kao što možemo da zaključimo, konzumacija droga i, posledično, zavisnost od droga, imaju sveukupni negativni efekat po život i zdravlje pojedinca. Poražavajuća statistika pokazuje da zavisnost, kao teška i kompleksna bolest, nažalost, oduzima sve veći broj ljudskih života širom sveta. Prema tome, kako se izboriti sa drogom? Kako se odvići od droge? Koji je najbolji način za čišćenje organizma od posledica upotrebe psihoaktivnih supstanci? Rešenje postoji!

Na klinici za lečenje bolesti zavisnosti Dr Vorobjev koriste se najsavremenije i patentirane metode u lečenju bolesti zavisnosti. Više od dve decenija iskustva, kao i više od 24.000 izlečenih pacijenata širom sveta dokaz su velikog uspeha rada našeg stručnog i svetski priznatog tima za lečenje bolesti zavisnosti. Lečenje na klinici Dr Vorobjev sprovodi se u nekoliko faza:

  • Dijagnostika. Prva i najvažnija faza u kojoj se procenjuje psiho-fizičko stanje pacijenta.
  • Detoksikacija. Faza koja podrazumeva ceo spektar mera usmeren na bezbolno čišćenje organizma od psihoaktivnih supstanci.
  • Lečenje želje za drogom. Naime, lečenje psihičke zavisnosti jedna je od najvažnijih metoda ka potpunom oporavku pacijenta.
  • Blokada. U ovoj fazi se već u potpunosti blokiraju efekti narkotika i drugih psihoaktvinih supstanci.
  • Terapija Ksenonom. Pomoću ovog tretmana postiže se veliki terapeutski efekat u lečenju zavisnosti.
  • Očuvanje postignutih rezultata. Čak i nakon ispisa iz klinike, pacijent ostaje u kontaktu sa nadležnim lekarskim osobljem u periodu od 12 meseci, kako bi se održali rezulati lečenja.

Neka droga i zavisnost od narkotika postanu samo vaša daleka prošlost. Pobedite zavisnost od droge jednom za sva vremena. Klinika za lečenje bolesti zavisnosti Dr Vorobjev će vam rado pomoći da se vratite normalnom i srećnom životu.

Categories : Bolesti zavisnosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *