Često postavljena pitanja

KADA SE MOŽE URADITI BLOKADA NALTREKSONA?

Terapija naltreksonom može da počne tek posle završene detoksikacije i definitivnog odsustva simptoma fizičke krize. Nikad ne pokušavajte da uzmete naltrekson ako ste koristili opioide 7-10 dana ranije. Ako receptori opioida nisu slobodni, uzimanje i najmanje doze naltreksona provocira snažnu krizu koja će trajati 12-24 sata, i nećete moći da je olakšate uzimanjem još jedne doze narkotika. Ovo bolno i tužno stanje je veoma opasno po zdravlje.

Pre nego što uzmete naltrekson uverite se da ste uradili sve neophodne pripreme:

1. Opioidi se ne smeju uzimati određeni vremenski period. (Ne samo heroin, već sve supstance koje ste koristili da olakšate fizičku krizu: metadon, buprenorfin, tramadol, kodein, nalbufin, butorfanol…).

2. Mora da se uradi brzi test na prisustvo ostataka opioida u urinu. Onda možete da kontaktirate vašeg doktora za sledeći korak.

3. Doktor mora da uzme u obzir ključne faktore kao što su fizičko stanje pacijenta, odsustvo kontraindikacija: (problemi sa jetrom, trudnoća, planirana operacija u bliskoj budućnosti), nivo motivacije pacijenta i dostupnost članova porodice kako bi se osigurala kontrola terapije. Razgovor sa rođacima pacijenta o predstojećem tretmanu je od ključnog značaja. Hromatografski test na prisustvo ostataka droge u urinu mora da se ponovi.

4. Test pomoću naloksona – Nalokson je takođe blokator opioidnih receptora. On deluje slično kao naltrekson, međutim nalokson je znatno slabiji i deluje samo 30 minuta. Smisao testa je da se unese mala količina kratkotrajnog blokatora, kako bi se osigurali da ne provocira apstinentcijalni sindrom. Unosimo 2-4 ml naloksona i.v. ili i.m. Tokom narednih 20 minuta posmatramo pritisak, puls, SaO2, veličinu zenica, postojanje guščije kože, kijanje i druge simptome apstinencijalne krize. Ukoliko se pojave, upotreba naltreksona nije moguća.

5. Ako je nalokson test negativan, pacijent dobija 25 mg naltreksona i ostaje u bolnici narednih 30-45 minuta na konstantnom posmatranju u slučaju da se eventualno pojave simptomi apstinencijalne krize.

6. U slučaju da je test negativan, pacijent dobija injekciju vivitrola (Naltrexone-palmitate) ili naltrekson implant može da bude ugrađen. Posle toga preporučujemo da pacijent ostane na klinici na medicinskom posmatranju naredna 1-2 sata.

Obično su svi ovi testovi bez ikakvih komplikacija. Smisao testiranja u više etapa je da se izbegne situacija kada pacijent iz bilo kog razloga iskrivljuje informacije o korišćenju droga, da se ne ugrozi njegovo zdravlje

KAKO ČVRSTI IMPLANT NALTREKSONA DELUJE?

Implant zahvaljujući sadržaju glavnog aktivnog sastojka naltreksona u specijalnom obliku pouzdano blokira opijatske receptore u mozgu na duži vremenski period isključujući euforične efekte droge (opijum, heroin, metadon), narkotičkih analgetika (morfijum, tramal itd.) i njihovih surogata.

ŠTA SU PREDNOSTI TERAPIJE IMPLANTOM U ODNOSU NA DRUGE METODE LEČENJA ZAVISNOSTI OD NARKOTIKA?

Glavna prednost implanta naltreksona je pogodnost i efikasnost. Kada se blokator jednom potkožno ugradi, on postepeno oslobađa konstantnu terapeutsku koncentraciju naltreksona u krvi i na taj način obezbeđuje stalan proces zaštite od narkotika… U ovom slučaju nema potrebe da doktor, porodica ili sam pacijent svakodnevno nadgledaju uzimanje naltreksona. Naltrekson implant ne ograničava slobodu pacijenta i omogućava mu da vodi aktivan socijalni život. Zahvaljujući jedinstvenom sastavu, naltrekson implant takođe može efikasno da leči i druge hemijske zavisnosti (alkoholkokain druge vrste droga), kao i nehemijske zavisnosti.

KOJI JE ROK TRAJANJA ČVRSTOG IMPLANTA NALTREKSONA?

Čvrsti implant naltreksona (ili naltrekson implant) je dugotrajni lek sa rokom trajanja 8-10 nedelja i duže. Implanti nove generacije ne sadrže magnezijum stereate i triamcinolone, već polimerni nosač, koji omogućava ujednačeno oslobađanje aktivne suspstance u krvi tokom 6 ili 12 meseci.

KAKVA JE EFIKASNOST LEČENJA NALTREKSON IMPLANTOM?

Zahvaljujući rezultatima praktične primene i naučnim istraživanjima čvrsti naltrekson implant je patogeni agens (znači da utiče na glavni mehanizam zavisnosti), što objašnjava mnogo bolje rezultate nego svi ranije poznati načini lečenja narkotičke zavisnosti.

KOJE SU KONTRAINDIKACIJE TRETMANA NALTREKSONOM I NUS POJAVE? DA LI JE TO SIGURNO?

Čvrsti naltrekson implant je pouzdan lek koji pacijenti dobro podnose i zaista nema nikakvih kontraindikacija. Nus pojave su izuzetno retke. Da bi se izbegle i na vreme sprečile preporučuje se korišćenje naltreksona pod nadzorom iskusnih lekara. Naltrekson implant je odobren kao patent.

Naltrekson je za medicinsku upotrebu odobrilo Ministarstvo zdravlja Ruske Federacije pod imenom Prodetoxon. U širokoj je upotrebi u evropskim zemljama kao što su: Letonija, Norveška, Španija, Portugal, Velika Britanija. Duga i iscrpna naučna klinička i druga ispitivanja su završena. Tečni oblik produženog Naltrexone-palmitata, Vivitrol, registrovan je u SAD-u.

KADA DA POČNEM SA LEČENJEM?

Pacijent mora da apstinira od uzimanja opijata najmanje 7-10 dana pre nego što počne sa terapijom naltreksona (terapijom naltrekson implanta) ili odmah posle detoksikacije.

KOLIKO DUGO JE NEOPHODNO KORISTITI ČVRSTI NALTREKSON IMPLANT?

Ako je period zavisnosti od narkotika kraći od 3 do 6 meseci, onda se preporučuje da opioidni receptori budu blokirani 3-6 meseci. Ako je iskustvo sa narkoticima trajalo godinu dana i duže, terapija pomoću naltrekson implanta mora da potraje najmanje 6-18 meseci. Optimalno rešenje je neprekidna zaštita čvrstim naltrekson implantom tokom godinu dana. Ponovna implantacija može se vršiti neograničen broj puta. Trajanje tretmana i broj ponovnih implantacija određuju pacijent i doktor.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.