Programi lečenja

Programi lečenja Lečenje zavisnsoti od heroina

Lečenje zavisnsoti od heroina i ostalih opijata

Za narkotike ove grupe karakteristično je redovno, svakodnevno uzimanje, rast tolerancije (tj. stalno povećanje doza), jaka fizička i psihička zavisnost. Potreba za narkotikom kod zavisnika od heroina slična je gladi i žeđi, jer bez narkotika organizam doživljava veliki stres, kada zavisnik oseća mučne simptome fizičke i psihičke krize.

Lečenje zavisnosti od stimulansa

Lečenje zavisnosti od stimulansa

Kokain, amfetamin, ekstazi, MDMA imaju stimulišući, uzbuđujući uticaj na psihu čoveka zato i lečenje zavisnosti od stimulansa predstavlja jedan dugotrajan proces.

Lečenje zavisnosti od marihuane

Lečenje zavisnosti od marihuane

Lečenje zavisnosti od marihuane je neophodno i pored toga što marihuana ne izaziva fizičku zavisnost i što konzument, kada prestane sa njenim uzimanjem, ne oseća jaku fizičku krizu.

Lečenje zavisnosti od benzodiazepina

Lečenje zavisnosti od benzodiazepina

Benzodiazepini su veoma rasprostranjena grupa lekova koju doktori prepisuju za lečenje brojnih medicinskih stanja. Dokazano su efikasni u lečenju anksioznosti, nesanice, paničnih poremećaja, grčeva u mišićima, napada, i u određenim slučajevima, mogu biti korišćeni i pri lečenju od alkoholizma.

Lečenje od alkoholizma

Lečenje od alkoholizma

Uzimajući u obzir specifičnost bolesti zavisnosti, sklonost recidiviranju, često slabu motivaciju i saradnju od strane pacijenta, lečenje treba da bude maksimalno efikasno, kompleksno, s dugom fazom održavanja rezultata.

Lečenje od kockanja

Lečenje od kockanja

Lečenje predstavlja složen proces, u kom je neophodno učešće samog pacijenta, članova njegove porodice i medicinskih stručnjaka. Danas ne postoji nijedna metoda koja bi 100% garantovala izlečenje.

Lečenje od substitola

Lečenje od substitola

Substitol je jedan od najmoćnijih opioidnih analgetika na svetu. Kao takav, ima široku upotrebu u medicini. Doktori najčešće prepisuju Substitol pacijentima koji pate od hroničnih bolova koje je nemoguće rešiti korišćenjem drugih metoda.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.