zavisnost od metadona Lečenje zavisnosti Klinika Dr Vorobjev 1

Zavisnost od metadona, naročito u današnjim uslovima života, predstavlja ozbiljan društveni problem. Zato je neophodno prepoznati znake zavisnosti od metadona, kako bi se zavisnik što pre podvrgao lečenju.

Metadon jeste sintetička droga i opiodni narkotik koji ima veoma jaka analgetska dejstva. Upravo zato se metadon neretko prepisuje kod hroničnih, teških i dugotrajnih bolova, ali i za tretiranje simptoma heroinske apstinencijalne krize. Po strukturi hidrohlorid, metadon se u mozgu vezuje za iste morfinske receptore, kao što to čine i druge opioidne droge, poput heroina, izazivajući manje euforične efekte u odnosu na ostale opioide. Kada se unese u organizam, metadon se može zadržati od jednog do tri dana. S druge strane, njegova analgetska dejstva traju do 8 sati.

Međutim, treba naglasiti da se metadonom ne može lečiti narkomanija! Naime, metadon se koristi samo kao supstitucionalna opiodna terapija, kako bi se ublažili neprijatni znaci apstinencijalnog sindroma.

S druge strane, korišćenje metadona u ovom slučaju može biti veoma rizično, budući da se neretko dešava da zavisnost od jedne droge bude zamenjena drugim narkotikom.

Rizik od predoziranja metadonom je višestruko veći u odnosu na druge opioidne droge!

Kompulzivno konzumiranje metadona dovodi do brojnih negativnih (zdravstvenih) fizičkih i psiholoških posledica, koje su od esencijalnog značaja za prepoznavanje zavisnika od metadona.

Kako dolazi do zloupotrebe metadona?

S obzirom na to da je metadon deo porodice opioidnih droga, on izaziva i fizičku i psihičku zavisnost. Zavisnost od metadona uvek počinje od regularne upotrebe ove droge koja, nažalost, može prerasti i u zloupotrebu. Ljudi koji zloupotrebljavaju metadon u velikom broju slučajeva nemaju svest da to čine, najvećim delom zbog mišljenja da je sve što lekar prepiše sigurno za korišćenje.

zavisnost od metadona Lečenje zavisnosti Klinika Dr Vorobjev 2

Naime, kada se metadon uzima na svoju ruku, bez recepta lekara, ili u kombinaciji sa drugom psihoaktivnim supstancama (polinarkomanija), onda govorimo o zloupotrebi metadona. Takođe, do zloupotrebe metadona dolazi onda kada korisnik uzme više od preporučene doze ili na drugačiji način od prepisanog.

Kada se metadon konzumira duži vremenski period, mozak i organizam se navikavaju na njegove nivoe. To znači da vremenom metadon postaje manje efikasan, što konzumente dovodi u iskušenje da povećaju dozu metadona. U tom slučaju, ne samo da će doći do zloupotrebe, već se povećava rizik od predoziranja metadonom i razvijanju zavisnosti od metadona.

Metadon je, inače, dostupan u tečnom ili praškastom obliku, ali se može naći u vidu tableta. Ova sintetička droga se najčešće zloupotrebljava urbrizgavanjem (injektivnim putem). Za razliku od oralne upotrebe, ubrizgavanje metadona utiče na to da ova droga brže deluje, uzrokujući štetne posledice.

Zavisnost od metadona – Kratkoročni efekti korišćenja ove droge

Bez obzira na to u kojoj se formi metadon konzumira, uzimanje ovog narkotika uvek predstavlja opasnost od uzrokovanja brojnih negativnih dejstava. Te posledice se ogledaju, prvenstveno, u kratkoročnim fizičkim i psihičkim posledicama.

Fizičke posledice korišćenja metadona variraju u rasponu od umerenih do teških, u zavisnosti od stepena zloupotrebe ovog narkotika. One uključuju: konstipaciju, umor, slabost organizma, svrab, mučninu, pojačano znojenje, povraćanje, nemir, kontrakciju zenica, probleme sa vidom i urinarnu retenciju. Takođe, u ove posledice spadaju i nesvestica, suvoća ustiju, dobitak kilograma, problemi sa zubima, tremori i anafilaktičke reakcije.

U ekstremnim slučajevima zloupotreba metadona dovodi i do smrti.

zavisnost od metadona Lečenje zavisnosti Klinika Dr Vorobjev 3

Metadon ne izaziva euforične efekte u toj meri kao što to čine drugi opioidi, poput heroina. Međutim, metadon svakako uzrokuje ozbiljne psihičke posledice. Ovi psihički problemi, usled korišćenja metadona, variraju od osobe do osobe. Psihičke posledice uključuju:

 • Halucinacije;
 • Depresiju;
 • Anksioznost;
 • Nesanicu;
 • Razdražljivost;
 • Paranoju;
 • Suicidalne misli.

Dugoročne posledice korišćenja metadona

Vremenom, zloupotreba metadona gotovo sigurno uzrokuje zavisnost. Dakle, iako se metadon koristi za ublažavanje simptoma heroinske krize, uvek treba imati u vidu da je u pitanju opiod koji dugotrajnim konzumiranjem podstiče nastanak fizičke i psihičke zavisnosti.

Zavisnost od metadona, kao dugoročna posledica konzumiranja ovog narkotika, predstavlja ogroman problem za veliku većinu ljudi. Naime, zavisnost od ovog narkotika se negativno održava na sve aspekte života konzumenta – fizičke, mentalne i socijalne. Pored ovih štetnih efekata, zavisnost od metadona gotovo uvek rezultira tolerancijom na ovu drogu.

Tolerancija podrazumeva da zavisnik ni nakon korišćenja metadona uopšte ne oseća više njegove efekte. Drugim rečima, telo i mozak su se u potpunosti adaptirali na dejstva metadona. Da bi metadon, nakon tolerancije, proizvodio dejstva, neophodno je povećati dozu kako bi se postigli isti efekti. U tom smislu, kada zavisnik odjednom prestane sa uzimanjem metadona, onda dolazi do apstinencijalne krize.

Simptomi metadonske krize mogu biti prilično bolni i neugodni. Zato je neophodno zavisnost od metadona prepoznati na vreme, kako bi se pristupilo odgovarajućem medicinskom tretmanu.

Zavisnost od metadona i prepoznavanje simptoma adikcije

Zavisnost od metadona zaista pretvara zdrave ljude u nesrećne i depresivne osobe. Zato je neophodno na vreme uočiti simptome zavisnosti od ovog narkotika koji se u najvećem broju slučajeva ogledaju u promenama ponašanja. Te promene su uvek u korelaciji sa povećanim dozama metadona.

zavisnost od metadona Lečenje zavisnosti Klinika Dr Vorobjev 4

Pored pomenute tolerancije i apstinencijalnog sindroma, postoje i drugi pokazatelji zavisnosti od metadona. To su:

 • Gubitak interesa i želje za ranijim hobijima:
 • Davanje prioriteta korišćenju metadona, naspram porodičnih i drugih društvenih aktivnosti i obaveza;
 • Socijalna izolacija;
 • Neodgovornost;
 • Nagle promene raspoloženja;
 • Letargija;
 • Nemogućnost fokusiranja i završavanja obaveza.

Metadonska zavisnost je izlečiva! 

Međutim, koliko god stvari zvučale loše i crno, apsolutno je moguće izboriti se sa ovom drogom. Drugim rečima, zavisnost od metadona se i te kako može izlečiti.

Klinika za lečenje bolesti zavisnosti, Dr Vorobjev, već više od 20 godina sa velikim uspehom leči pacijente iz svih krajeva sveta. Korišćenjem najsavremenije medicinske opreme i primenom inovativnih metoda lečenja, uspeli smo da izvedemo na pravi put više hiljada pacijenata. Ono što nas razlikuje od drugih jeste korišćenje unikatnih medicinskih terapija koje u potpunosti eliminiišu opsesivnu želju za narkoticima.

Lečenje zavisnosti od metadona na klinici Dr Vorobjev, uz individualni pristup svakom pacijentu, sprovodi se postupno i u više faza. To su:

 1. Dijagnostika.
 2. Bezbolna detoksikacija.
 3. Psihokorekcija i psihoterapija.
 4. Blokada.
 5. Ambulantno lečenje (faza očuvanja postignutih rezultata).

Tokom svih godina lečenja pacijenata, naša jedina misija ostala je nepromenjena, a to je da vam omogućimo da svoj život vratite u normalan tok i krenete putem zdravlja i sreće. Tim međunarodno priznatih i istaknutih lekara i drugih stručanjka sa klinike Dr Vorobjev će vam u tome nesumnjivo pomoći.

Categories : Bolesti zavisnosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *