Posledice zavisnosti

POSLEDICE PO FIZIČKO ZDRAVLJE:

Sepsa, infekcija srčanih zalistaka, endokarditis, tromb, upalne promene na krvnim sudovima, toksično oštećenje jetre, ciroza, hepatitis, polineuropatija, zaraženost virusima HIV-a, HCV-a, predoziranje, trovanje. Posthipoksičko oštećenje nervnog sistema sa paralizom, parezama, neurološkim deficitom, slabljenje imuniteta, narušena ishrana, hormonski disbalans, neplodnost, epi napadi, tikovi, demencija, smrt.

Posledice koriscenja droge
Infekcija tkiva
Infekcija posle uzimaja droge
Posledice uzimanja droge

POSLEDICE PO MENTALNO/PSIHIČKO ZDRAVLJE:

 • Narušeno pamćenje,
 • poremećaj sna,
 • promena ličnosti,
 • gubitak interesovanja za sve što nije povezano sa narkoticima,
 • manipulacija svojih najbližih,
 • emocionalna ogrubelost,
 • neprincipijelnost, laži,
 • paranoja,
 • strahovi,
 • psihoze,
 • depresije,
 • suicidalne tendencije,
 • raspad ličnosti
Posledice po metalno zadravlje

SOCIJALNE POSLEDICE:

 • Gubitak smisla života, ciljeva, težnje ka razvoju
 • Parazitski način života na račun okruženja
 • Gubitak posla
 • Raspad porodice
 • Uništavanje psihe svojih najbližih – supruge, roditelja, dece
 • Dugovi, finansijski krah
 • Nasilje prema slabima
 • Sklonost ka kriminalu, problemi sa zakonom
 • Rizik od smrtnog ishoda u tučama, saobraćajnim nesrećama ili usled trovanja narkoticima
Socijalne posledice koriscenja narkotika