Lečenje zavisnosti od marihuane

Lečenje zavisnosti od marihuane

Lečenje zavisnosti od marihuane je neophodno i pored toga što marihuana ne izaziva fizičku zavisnost i što konzument, kada prestane sa njenim uzimanjem, ne oseća jaku fizičku krizu.

Osnovni ciljevi lečenja zavisnosti od marihuane su:

  • korigovanje psihičkih posledica upotrebe marihuane (paranoje, sumanutih ideja, amotivacionog sindroma, depresije, poremećaja mišljenja, pamćenja i pažnje);
  • otklanjanje potrebe, želje za narkotikom
  • obrazovanje novog stereotipa ponašanja (napuštanje starih navika, kontakata s drugovima koji upotrebljavaju narkotike, uzdržavanje od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, poštovanje rasporeda dana, bavljenje sportom i drugim aktivnostima, posao, režim budnosti i spavanja).

Metode lečenja zavinosti od marihuane

1. Farmakoterapija: ponekad samo pomoću pravilno odabrane kombinacije preparata uspevamo da vratimo pacijentu kontrolu nad svojim mislima, emocijama. Terapija pomaže da nestane strah, osećaj “otvorenosti” misli, kolebanja, sumnji, ambivalentnosti (kada osoba jedno govori, a drugo radi) rascepljenosti ličnosti, nerealne ideje, depresonalizacija. Tek nakon što pacijent ponovo bude u stanju da adekvatno prihvata, analizira i reaguje na događaje, može se preći na sledeću fazu lečenja zavisnosti. Roditelji često očekuju da njihova nagovaranja ili pretnje mogu da pomognu njihovom detetu da prestane sa uzimanjem supstance. Ali ako njihovo dete ima poremećaj opažanja, mišljenja i pamćenja, ovi razgovori nemaju nikakvog efekta, jer ih zavisnik jednostavno zaboravlja.

2. Terapija za stabilizaciju sistema endorfina i neuromedijatora je veoma perspektivna metoda koja se aktivno primenjuje u Švajcarskoj, Velikoj Britaniji, Rusiji. Smisao ove terapije je u stimulisanju onih struktura u mozgu koje obezbeđuju lučenje prirodnih hormona zadovoljstva. Kod redovne upotrebe narkotika ovaj proces je narušen zbog uzimanja sintetičkih supstanci. Endorfini se ne luče i kad prestane sa uzimanjem narkotka zavisnik oseća tugu, depresiju, apatiju, bezvoljnost. N.E.T. terapija efikasno uspostavlja ravnotežu neuromedijatora, što omogućava da se pacijentu vrati normalno raspoloženje, da mu se otkloni nervoza i želja za narkoticima.

lecenje zavisnosti od marihuane

3. Informaciona terapija, posredni uticaj, hipnoza – pomoću kompjuterskih programa, filmova i aparature za audio-vizuelnu stimulaciju vrši se uticaj na one prijatne asocijacije koje je imao pacijent dok je bio pod dejstvom narkotika. Rezultat ove terapije je pojava ravnodušnosti i negativnog osećaja prema narkotiku u većini slučajeva.

4. Porodična i grupna psihoterapija, terapija ponašanja – stručnjaci pomažu da pacijent ponovo uspostavi komunikaciju s bližnjima, kao i normalan odnos unutar porodice. S pacijentom se sastavlja plan aktivnosti za naredni mesec, on uči kako da reaguje u provocirajućim situacijama, uči metode zaštite od recidiva. Koriste se različite psihološke tehnike: simbol-drama, transpersonalna terapija, geštalt i bihevioralna terapija.

Rezultat lečenja zavisnosti se učvršćuje tokom godinu dana ambulantnog lečenja. Pacijent i njegovi rođaci dobijaju uputstva od klinike, savete u vezi sa lekovima. Svakog meseca su predviđene kontrole na klinici, potrebno je da redovno rade testove na narkotike kod kuće. U većini slučajeva prognoza za ozdravljenje je dobra.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.