Blokada alkohola

Disulfiram (Antabus, Esperal, Tetidis) je preparat koji deluje na fermente jetre i dovodi do narušavanja metabolizma etanola, zbog čega u organizmu pacijenta brzo raste koncentracija acetaldehida. Acetaldehid je veoma toksičan metabolit, čovek oseća vrelinu, crveni i otiče mu lice, pojavljuje se težina u grudima, osećaj nedostatka vazduha. Kardiovaskularni sistem reaguje prvo povećanjem arterijskog pritiska i pulsa, koje kroz 10-15 minuta zamenjuje hipotenzija, hipoperfuzija miokarda, mozga, što može da dovede do fatalnih posledica.

Ukus alkohola može da isprovocira mučninu, povraćanje, ponekad nesvesticu. U Rusiji u kojoj je tradicionalno veoma rasprostranjen alkoholizam, koristi se takozvana senzibilizirajuća terapija. U bolnici, pod kontrolom, pacijent dobija disulfiram kako bi se formirao negativan refleks na alkohol, smanjenje želje za alkoholom; pacijentu se rade alkohol-antabusne probe koje provociraju neprijatnu reakciju. Posle 3-4 pića koja se završavaju burnim povraćanjem, glavoboljom, slabošću, slomljenošću, pacijenti obično dugo ne osećaju privlačnost alkohola.

Čak ako u svojoj sobi pronađu flašu piva i imaju mogućnost da je popiju, pacijenti će je u strahu dati osoblju sa rečima: “Odnesite ovu gadost dalje od mene”. Posle ispisa iz bolnice neophodno je uzimati između 250 i 750 mg disulfirama dnevno. U proseku to je obično jedna tableta ujutru.

Blokada alkohola

Kolme (cijanamid) proizvodi španska firma Laboratories Victoria. Dejstvo preparata je takođe zasnovano na blokadi fermenta alkohol dehidrogeneze. Prednost u odnosu na disulfiram je manji uticaj na unutrašnje organe, manje ima nus pojava, izraženija je odvratnost prema alkoholu, pouzdana blokada već sat vremena posle prijema. U nekim situacijama je preparat izbora, zbog toga što nema miris, ukus, to je bezbojna tečnost koja je spremna za primenu i može da se doda u piće i u hranu bez znanja pacijenta. Čak ako pacijent odbija da uzme tablete, pomoću kolmea, blokada može i dalje da se produžava, tako da upotreba alkohola bude nemoguća.

Tetlong je uljani rastvor disulfirama (slična tehnologija se koristi pri proizvodnji Vivitrola). Injekcija od 3 ml daje se muskularno. Deluje oko mesec dana, izaziva jaku reakciju ako se popiju čak i minimalne količine alkohola. Dva ili tri gutljaja piva mogu da budu uzrok hospitalizacije sa teškim šokom.

Implant disulfirama – u nekim zemljama ovo sredstvo zovu srebrnim ili magičnim metkom protiv alkoholizma. Cilindar ili 12-14 tableta za implantaciju hirurški se postavlja na mesto sa dobrim krvotokom. Pri upotrebi alkohola brzo se razvija snažna negativna reakcija koja može da bude veoma opasna, posebno kod starijih ljudi sa kardiovaskularnim problemima. Može da isprovocira polineuropatiju, nephodno je kontrolisati transaminaze 2 puta godišnje, u 5% slučajeva može da dođe do odbacivanja implanta.

Najčešće nus pojave su:

  • povećanje transaminaza,
  • polineuropatija,
  • metalni ukus u ustima

Na dugim tretmanima preporučuje se u kombinaciji sa multivitaminima.

1. Upotreba supstance postaje nemoguća/opasna.

2. Predstavlja metodu izbora kod pacijenata sa nestabilnom motivacijom.

3. BlokAda može da bude duga, neprekidna, efikasna, što realno omogućava da se kontroliše apstinencija.

4. Pacijent je prinuđen da se pomiri sa tim da je za njega upotreba narkotika i alkohola sada nemoguća. Mnogi tek posle ovoga počinju ozbiljno da razmatraju trezvenost kao jedino moguće dugotrajno stanje.

5. Farmakološka izolacija omogućava pacijentu da ostane socijalno aktivan – da radi, druži se sa svojim najbližima, putuje, a da se pritom ne nalazi mnogo meseci u zatvorenom rehabilitacionom centru.

6. Blokada „cementira“ remisiju, dozvoljava da se pacijent zaštiti od recidiva u najtežem početnom periodu, tako što stiče iskustvo u trezvenosti.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.