Rani znaci pojave zavisnosti

ZNACI POJAVE ZAVISNOSTI