Dijagnostika

Dijagnostika je prva i veoma važna faza lečenja zavisnosti. Cilj ove faze je da se oceni stadijum zavisnosti, nivo fizičkog i psihičkog zdravlja pacijenta, prisustvo posledica upotrebe narkotika, stepen motivacije, kritičnost prema svom ponašanju, očuvanost voljnih mehanizama.

Na osnovu rezultata dijagnostike pravi se plan lečenja. Od rezultata dijagnostike zavisi dužina lečenja, izbor metoda detoksikacije, psihokorekcije, blokade, rehabilitacije.

Standardni dijagnostički pregled podrazumeva:

  • testove na hepatitis B i C, HIV infekciju
  • opštu analizu krvi
  • biohemijsko ispitivanje krvi (procena funkcije jetre, bubrega, pankreasa)
  • EKG
  • pregled lekara interniste
Dijagnostika

U slučaju otkrivanja ozbiljnih odstupanja u testovima, prisustvo faktora rizika, hroničnih propratnih bolesti lekar specijalista se uključuje u dijagnostiku, određuje dodatna ispitivanja i propisuje terapiju propratne bolesti. Na našoj klinici ili u dogovoru s našim partnerima-klinikama i laboratorijama postoji mogućnost da se rade MRT, EEG, ultrazvuk, rentgen, endoskopija, analize na koncentraciju medikamenata i narkotika, pregledi kardiologa, neurologa, endokrinologa, infektologa itd.

U poslednjih 15 godina na našoj klinici su terapiju protiv zavisnosti uspešno dobili pacijenti koji paralelno imaju hemofiliju, dijabetes, mijasteniu gravis, HIV infekciju, epilepsiju, srčane mane i druge teške bolesti. U lečenju mogu da učestvuju stručnjaci iz različitih zemalja.

Psihodijagnostika je potrebna za preciziranje nivoa želje za supstancom, nivoa inteligencije, pamćenja, motivacije, samokritičnosti. Pomoću projektivnih metoda, procene mišljenja, psihometrijskih skala za procenu nivoa depresije, anksioznosti takođe je moguće na vreme otkriti tzv. dualne dijagnoze. Najčešća je kombinacija zavisnosti s poremećajem ličnosti, graničnim poremećajem ličnosti, bipolarnim poremećajem, depresijom, a ređe su kombinacije s psihozama, organskim povredama mozga, šizofrenijom.

Nakon završetka dijagnostike rezultati se razmatraju na konzilijumu lekara gde se zajednički određuju strategija i plan lečenja.