Terapija ksenonom

Terapija ksenonom ima veliki značaj u lečenju bolesti zavisnosti. Danas se intenzivno razvija savremeni pravac medicine – unošenje inertnog gasa ksenona u terapiju velikog broja oboljenja. Ovaj pravac medicine sprovodi istraživanja u vodećim svetskim kompanijama koje proizvode gasove.

Skupljen je veliki klinički i eksperimentalni materijal koji omogućava da se konstantuje da je ksenon idealni anestetik i terapeutsko sredstvo sa velikim brojem farmakoloških osobina u lečenju bolesti.

Zahvaljujući svojim osobinama ksenon se danas koristi u:

 • lečenju stresova različitog porekla,
 • glavobolja,
 • poremećaja spavanja,
 • sindroma hroničnog umora,
 • depresivnih rastrojstava,
 • tokom rehabilitacije i regeneracije organizma nakon bolesti
terapija ksenonom

Ksenon se takođe primenjuje u cilju poboljšanja radne sposobnosti, u regenerativnoj terapiji kod narkomanije i alkoholizma. Budući da može da vrši neuroprotekciju (zaštitu nervnih ćelija), a takođe i pozitivno utiče na adoptozu ćelija centralnog nervnog sistema, ksenon će u budućnosti imati veliku primenu u lečenju oboljenja mozga.

Ovaj pravac predstavlja ozbiljnu alternativu postojećim metodama farmakoterapije kod velikog broja oboljenja.

Ksenon (Xe) je inertni plemeniti gas. Ne podvrgava se biotransformaciji i tokom tri do četiri minuta preko pluća nestaje iz organizma. Za razliku od ostalih farmaceutskih preparata koji se u medicini koriste apsolutno nije toksičan, indiferentan je u organizmu, nema nuspojava od njega, nije kancerogen, ne izaziva alergije ni kardiodepresivna delovanja, ne utiče na morfološki sastav, zgrušavanje krvi i imunitet, ne menja neuroendokrini status, a ekološki je čist i bezopasan.

Terapija ksenonom koju predlažemo, u poređenju s drugim metodama, omogućava da se brzo dostigne čvrst terapeutski efekat u sledećim oblastima:

 • lečenje bolova i bolnih sindroma
 • terapija protiv stresa
 • lečenje depresije
 • terapija poremećaja spavanja
 • lečenje zavisnosti (od narkotikaalkohola)
 • rehabilitacija i oporavak organizma nakon bolesti
 • rehabilitacija i oporavak organizma nakon velikih umnih i fizičkih napora
 • za poboljšanje radne sposobnosti