zavisnost od više psihoaktivnih supstanci Lečenje zavisnosti Klinika Dr Vorobjev 1

Zavisnost od više psihoaktivnih supstanci predstavlja zavisnost od korišćenja više narkotika i drugih supstanci istovremeno. Drugi naziv za ovu vrstu zavisnosti jeste politoksikomanija ili polinarkomanija i predstavlja konzumaciju (zloupotrebu) više različitih droga i psihoaktivnih supstanci.

Upotreba više psihoaktivnih suptanci odjednom intenzivira, odnosno pojačava efekte svih pojedinačnih narkotika i čini ih mnogo opasnijim po život i zdravlje. Na primer, alkohol može pojačati efekat analgetika ili lekova protiv bolova. Međutim, kombinacija ovih psihoaktivnih supstanci može uzrokovati prestanak disanja i, posledično, smrt.

Zavisnost od više psihoaktvinih supstanci se uglavnom odnosi na namernu zloupotrebu i kombinaciju više različitih droga (i alkohola). Ali, treba istaći da se korišćenje odnosi i na konzumaciju više različitih prepisanih lekova u nemedicinskim okolnostima. U tom smislu, ljudi često ne razumeju rizik mešanja i upotrebe nekoliko hemijskih supstanci.

Čak i nenamerno mešanje više različitih lekova na recept može biti smrtonosno. Neretko se dešava da ljudi uzmu nekoliko čaša vina zajedno sa prepisanim lekom, ne uviđajući da se prepisani lekovi ne smeju mešati sa alkoholom. Dok, s druge strane, postoje ljudi  koji namerno kombinuju više droga, kako bi iskusili pojačane efekte i veću dozu euforičnih ili sedativnih osećaja.

Koje su opasnosti kombinovanja više droga zajedno?

Opasnosti, odnosno posledice (kratkoročne i dugoročne) upotrebe više psihokativnih supstanci zajedno zavise od tipa kombinovanih droga i njihovih doza. Bez obzira na to koje se droge, narkotici i druge psihoaktivne supstance mešaju pri upotrebi, postoje određene zajedničke opasnosti za bilo koju kombinaciju.

zavisnost od više psihoaktivnih supstanci Lečenje zavisnosti Klinika Dr Vorobjev 2

Negativne posledice 

  • Povećano trajanje i ozbiljnost negativnih posledica. Kada se zloupotrebljava nekoliko psihoaktivnih supstanci istovremeno, trajanje i ozbiljnost nuspojava se povećava eksponencijalno. To nije jednostavno dodavanje odvojenih negativnih efekata svake psihoaktivne supstance. U kombinaciji, psihokativne supstance stvaraju jedinstvene zavisničke posledice, koje su mnogo teže i ozbiljnije od zasebnih dejstava svake psihoaktivne supstance ponaosob. U generalne efekte konzumiranja više droga zajedno spadaju oštećenje mozga, problemi sa srcem, napadi, krvarenje u stomaku, problemi sa jetrom, otežano disanje, povraćanje, bol, respiratorna insuficijencija i slično.
  • Pojačani problemi sa zdravljem. Politoksikomanija smanjuje brzinu metabolizma, čime se koncentracija psihoaktivnih supstanci u krvi povećava. Ujedno, to povećava toksičnost organizma i dolazi do proizvodnje novih metabolita koji nastaju razgradnjom više supstanci. Brojne bolesti i poremećaji češći su kod ljudi koji su razvili zavisnost od više psihoaktivnih supstanci. Na primer, hronične bolesti, kao što je hepatitis C, često se javlja kod alkoholičara koji ubrizgavaju drogu u svoj sistem.
  • Predoziranje. Iako mogućnost predoziranja postoji kod zloupotrebe bilo kog narkotika (heroin, kokain…), taj rizik se povećava kada se konzumira više droga. Intoksikacija predstavlja najveću i najopasniju posledicu kombinacije više psihoaktivnih supstanci. Posledično, predoziranje u velikom broju slučajeva uzrokuje smrt.
  • Komplikacije usled više istovremenih psihičkih problema. Zloupotreba jedne psihoaktivne supstance, uporedo sa određenim mentalnim problemom (depresija, šizofrenija, anksioznost…) u velikom broju slučajeva vodi ka polinarkomaniji. Isto tako, kombinacija više droga pogoršava simptome psihičkih poremećaja.

Zavisnost od više psihoaktivnih supstanci – Mešanje alkohola sa narkoticima 

U  najvećem broju slučajeva, upotreba više psihoaktivnih supstanci podrazumeva kombinaciju alkohola sa drugim narkoticima.

Alkohol i kokain. Kombinacija ove dve psihoaktivne supstance u organizmu stvara novu hemikaliju – kokaetilen. Ova hemikalija ima slične psihoaktivne efekte kao kokain. Rizik od trenutne smrti je 20 puta veći nego samo kod upotrebe kokaina. Kokaetilen uzrokuje oštećene jetre, imunog i kardiovaskularnog sistema.

Alkohol i heroin. Upotreba ove dve psihoaktivne supstance povećava rizik od brojnih respiratornih problema. S druge strane, predoziranje alkoholom i heroinom može uzrokovati smanjenje protoka krvi i kiseonika u mozak. To može rezultirati trajnim oštećenjem mozga.

zavisnost od više psihoaktivnih supstanci Lečenje zavisnosti Klinika Dr Vorobjev 3

Alkohol i ekstazi. Njihovom kombinacijom dolazi do dehidracije, što povećava šanse za toplotnim udarom u toplom okruženju. Mešanje alkohola i ekstazija negativno se održava na funkcionisanje jetre i bubrega, što može izazvati mučninu i povraćanje. Takođe, mešanje ove dve psihoaktivne supstance uzrokuje izuzetno loše rasuđivanje i donošenje pogrešnih odluka.

Alkohol i drugi psihostimulansi. Alkohol se može kombinovati sa amfetaminima ili metamfetaminima. Ovi psihostimulansi mogu „prikriti“ opijajuća dejstva alkohola, što konzumentu omogućava da, bez uviđanja, popije opasno velike količine alkohola. Kombinacija alkohola i psihostimulanasa izaziva agresivnost, razdražljivost i gubitak inhibicija.

Alkohol i benzodiazepini. Kombinacija ove dve psihoaktivne supstance može uzrokovati vrtoglavicu, gubitak svesti, iritabilnost, konfuziju, oštećenje pamćenja, komu i smrt.

Kombinacija droga i drugih psihoaktivnih supstanci 

Zavisnost od više psihoaktivnih supstanci može biti proizvod upotrebe više razlličitih narkotika, odnosno droga. To su najčešćes sledeće kombinacije.

Heroin i kokain. Kombinacija ove dve droge popularno se nazova „speedball“.  Konzumenti koji kombinuju ove dve droge, to čine kako bi pojačali efekte svakog narkotika i, istovremeno, izazvali senzacije i iskustva različita od onih koja uzrokuje upotreba bilo koje droge ponaosob. Heroin u organizmu deluje kao depresiv, a kokain kao stimulans, te korisnici veruju da će dejstvo jedne poništiti efekte druge droge. Negativne posledice heroina su duže od efekata kokaina.

Kokain i ekstazi. Opasna kombinacija dva stimulansa. Kokain ubrazava rad srca sužavajući krvne sudove. Ekstazi, kao oblik amfetamina, takođe ubrzava rad srca uzrokujući zagrevanje tela. Mešanje kokaina i ekstazija oštećuje kardiovaskularni sistem i može izazvati moždani udar.

zavisnost od više psihoaktivnih supstanci Lečenje zavisnosti Klinika Dr Vorobjev 4

Opijati i kokain. Opijati i opioidi se ponašaju kao depresivi, dok je kokan snažan stimulans. U pitanju je životno ugrožavajuća politoksikomanija koja može uzrokovati pucanje krvnih sudova, srčani udar, šlog i zastoj rada srca.

Kombinacija više prepisanih lekova. Upotreba većeg broja medikamenata se neretko dešava kod ljudi koji lekove uzimaju na svoju ruku, odnosno koji pokušavaju sami sebe da izleče. Mešanje više različitih prepisanih lekova može imati ozbiljne nuspojave, uključujući fatalno predoziranje.

Zavisnost od više psihoaktivnih supstanci je izlečiva! 

Kao što možemo da zaključimo, polinarkomanija, odnosno zavisnost od više psihoaktivnih supstanci je izrazito opasna i ostavlja pogubne posledice po život i zdravlje konzumenta. Iako navedeni podaci deluju obeshrabrujuće, situacija uopšte nije beznadežna. Naprotiv. Polinarkomanija je i te kako izlečiva.

Klinika Dr Vorobjev više od dve decenija uspešno se bavi lečenjem svih oblika i tipova zavisnosti. Na našoj klinici koriste se samo najsavremenije i inovativne metode lečenja koje u nakraćem roku daju najbolje rezultate. Primenjujući proverene, pouzdane i bezbedne tretmane lečenja, kao i najmoderniju medicinsku opremu, uspeli smo da izlečimo na više hiljada pacijenata iz svih delova sveta.

Lečenje od polinarkomanije na klinici Dr Vorobjev sprovodi se u više faza:

  1. Dijagnostika.
  2. Bezbolna detoksikacija.
  3. Lečenje psihičke zavisnosti (psihokorekcija).
  4. Metoda farmakološke blokade i protivrecidivne terapije.
  5. Ambulantno lečenje (resocijalizacija i reintegracija).

Zahvaljujući temeljnom, detaljnom i individualnom pristupu, naš tim svetski priznatih lekara i drugih medicinskih stručnjaka postigao je zavidne rezultate na polju lečenja politoksikomanije i u najtežim slučajevima.

Preuzmite kontrolu nad svojim životom ponovo. Klinika Dr Vorobjev je vaš pouzdan saveznik na putu izlečenja.

Kategorije Bolesti zavisnosti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.