zavisnost od alkohola je izlečiva Lečenje zavisnosti Dr Vorobjev 1

Postoji mnogo dilema i nedoumica po pitanju zavisnosti od alkohola (alkoholizam). Potpuno su neutemeljena shvatanja da je alkoholizam način života pojedinca i da se on može izboriti sa tim jednostavnim prestankom konzumiranja alkohola, odnosno snagom volje. Međutim, istina je potpuno drugačija. Alkoholizam je, zapravo, bolest koja može pogoditi bilo kog pojedinca, bez obzira na pol, godine, status ili imovinsko stanje. Dobra vest je sledeća – zavisnost od alkohola je izlečiva, odnosno nikako treba očajavati!

Alkoholizam, odnosno zloupotreba alkohola, kao psihoaktivne supstance, jeste hroničan i kompulzivan poremećaj koji se negativno održava na svaki segment života zavisnika. Veoma je važno podvući da je zavisnost od alkohola bolest koja menja način funkcionisanja mozga, tako da alkoholičar neretko nije u stanju da kontroliše svoje postupke.

Štaviše, zavisnik od alkohola nastavlja da konzumira alkoholna pića bez obzira na sve štetne posledice koje je alkohol izazvao u njegovom ličnom, profesionalnom i porodičnom životu.

Međutim, ohrabrujuća je činjenica da danas postoje savremene i izuzetno efikasne metode lečenja alkoholizma.

Šta uzrokuje alkoholizam?

Zavisnost od alkohola je progresivna bolest. Dakle, ova bolest se razvija postepeno i negativne posledice i problemi sa alkoholom postoje čak i bez prisustva znakova fizičke zavisnosti od alkohola. Dakle, što se duže i više zloupotrebljavaju alkoholna pića, to je problem veći. Upravo zato su vršena mnogobrojna istraživanja na temu uzroka alkoholizma. Drugim rečima – koji faktori doprinose razvitku zavisnosti od alkohola?

zavisnost od alkohola je izlečiva Lečenje zavisnosti Dr Vorobjev 2

Svi ti faktori se mogu grupisati u nekoliko kategorija i svaki od njih utiče na organizam i ponašanje alkoholičara.

  • Genetski faktori. Velika je verovatnoća da će ljudi, koji imaju roditelja ili drugog bliskog rođaka koji ima problema sa alkoholom, i sami postati alkoholičari.
  • Biološki faktori. Ljudi koji počinju rano sa konzumacijom alkohola imaju veću verovatnoću da kasnije razviju zavisnost od ove psihoaktivne supstance.
  • Faktori životne sredine. Provođenje vremena u blizini osoba koje često piju povećava rizik od razvitka alkoholizma. Raditi na stresnom poslu ili biti u stresnoj vezi takođe može dovesti do problema sa alkoholom.
  • Psihološki faktori. Ljudi koji se bore sa različitim psihičkim problemima, poput stresa, depresije ili anksioznosti, pokušavaju da nađu utehu i “lek” u alkoholu. Na taj način žele da ublaže nelagodnosti koje osećaju usled mentalnih problema. Vremenom, ovaj obrazac ponašanja može se pretvoriti u zloupotrebu alkohola i alkoholizam.

Zavisnost od alkohola je izlečiva – Koje ponašanje ukazuje na postojanje alkoholizma?

Za razliku od kokaina ili heroina, alkohol je legalizovana i opšteprihvaćena psihoaktivna supstanca čija je konzumacija globalno rasprostranjena. Iz tog razloga, nekada je i teško uočiti da je pojedinac alkoholičar. Zato je važno prepoznati znake, odnosno simptome alkoholizma, kako bi se sa lečenjem zavisnosti od alkohola počelo u najranijoj fazi.

Prvi i najuočljiviji simptom alkoholizma jeste preterana i povećana konzumacija alkoholnih pića, kao i često opijanje.

Visoka tolerancija na alkohol, kao i nedostatak “simptoma mamurluka” jasni su indikatori postojanja alkoholizma. Upotreba alkohola u stresnim i potencijalno opasnim situacijama (vožnja, npr.) jedan je od simptoma alkoholizma.

Uzimanje alkoholnih pića, kao prve stvari ujutru, izbegavanje kontakta sa bliskim osobama, konzumacija alkohola u tajnosti predstavljaju obrasce ponašanja koji ukazuju na to da je neko alkoholičar. Ukoliko osoba pije da bi “pregurala dan” ili zanemaruje svoje hobije kako bi konzumirala alkohol i više je nego jasan znak zavisnosti od alkohola.

Ukoliko primetite neki od navedenih simptoma, veoma je bitno da potražite stručnu pomoć. Uvek imajte u vidu sledeće – zavisnost od alkohola je izlečiva!

Na koji način alkoholizam uništava život i zdravlje zavisnika?

Kompulzivna zloupotreba alkohola uzrokuje ceo niz negativnih, odnosno štetnih posledica po alkoholičara. Štaviše, alkoholizam nesumnjivo izaziva životno ugrožavajuće i teške bolesti. Svi negativni efekti alkoholizma mogu se podeliti u psihičke, fizičke i socijalne posledice.

Kada govorimo o kraktkoročnim psihičkim posledicama zloupotrebe alkohola, tu, između ostalog, uključujemo teškoće sa pažnjom i fokusiranjem. Takođe, ovde spadaju problemi sa pamćenjem, koordinacijom i refleksima, kao i agresivno ponašanje. U dugoročne psihičke posledice alkoholizma spadaju depresija, anksioznost, paranoja, psihoza, kao i napadi panike.

zavisnost od alkohola je izlečiva Lečenje zavisnosti Dr Vorobjev 3

Fizičke posledice alkoholizma podrazumevaju uticaj alkohola na fizičko zdravlje zavisnika. Tu spadaju, između ostalog, čirevi, masna jetra, pankreatits, seksualna disfunkcija, ciroza jetre, hipertenzija, kardiovaskularni problemi, kao i imunoporemećaj. Kada govorimo o socijalnim (društvenim) efektima, alkoholizam može prouzrokovati brojne probleme. To su porodični problemi (razvod braka, npr.), problemi na poslu (otpuštanje sa radnog mesta), kao i finansijski problemi.

S druge strane, alkoholičari neretko dolaze i sukob sa zakonom. Kriminalna dela koja se najčešće vezuju za ponašanje alkoholičara su napadi, uništavanje i otimanje imovine, nasilje u porodici, ugrožavanje bezbednosti u saobraćaju i slično.

Rešenje postoji – Zavisnost od alkohola je izlečiva!

Kao što možemo da vidimo, alkoholizam je bolest koja ne samo što uništava život pojedinca, već razara i sve njegove društvene odnose. Koliko god da stvari izgledaju beznadežno, na svu sreću, situacija nije bezizlazna. Rešenje za zavisnost od alkohola postoji!

Klinika Dr Vorobjev više decenijama uspešno leči pacijente iz svih krajeva sveta koji pate od zavisnosti od alkohola. Individualni pristup  i maksimalna pomoć svakom pacijentu u kombinaciji sa inovativnim metodama i najsavremeniji programima lečenja alkoholizma omogućava kompletnu rehabilitaciju pacijenta. Lečenje alkoholizma na našoj klinici sprovodi se u nekoliko faza:

  • Dijagnostika. Detaljno utvrđivanje celokupnog psihofizičkog stanja pacijenta.
  • Detoksikacija. Ova faza podrazumeva kompletno čišćenje organizma od alkohola i njegovih toksičnih ostataka, kao i uklanjanje neprijatnih simptoma apstinencijalne krize.
  • Psihostabilizacija. U ovoj fazi pomažemo pacijentima da formiraju averziju, odnosno negativan stav prema alkoholu.
  • Blokada. Uz najmodernije medicinske preparate formira se moćna reakcija netrpeljivosti prema alkoholu.
  • Ambulantno lečenje. Čak i nakon stacionarnog lečenja i ispisa iz bolnice, ostajemo u kontaktu sa pacijentom u narednih 12 meseci, kako bi se očuvali postignuti rezultati u lečenju alkoholizma.

Znajte – zavisnost od alkohola je izlečiva bolest! Stručan tim svetski priznatih i istaknutih lekara sa klinike Dr Vorobjev pomoći će vam da se u najkraćem roku okrenete zdravoj strani života! Pobedite alkoholizam jednom za sva vremena!

Categories : Bolesti zavisnosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *