Četvorogodišnja upotreba heroina

Zdravo. Konzumirao sam drogu četiri godine.

I tako sam došao na kliniku, preko interneta.

Lečenje je bilo predivno, dakle sve super.

Nema uopšte na šta da se žali (? rečenica nerazumljiva). Sve je predivno.

I rezultati su stopostotni.

Dakle, ja sam u potpunosti zadovoljan. Ja sam u dobrom fizičkom stanju.

Kliniku bih dalje preporučio, u svakom slučaju.

Sve je zadovoljavajuće.

Moji planovi, da, apstinencija od droga. Dakle, da živim bez droga.

Hvala puno