Postupak lečenja zavisnosti od heroina

Ja sam iz Španije i stanujem u Nemačkoj. Imam preko 50 godina i čuo sam za ovu kliniku. Prvo mi je moja devojka skrenula pažnju na to, pre tri godine, ali nisam je dobro slušao, da tako kažem.

Ali pre…ja sam i pre…jednog meseca ili jednog i po meseca ponovo čitao o Ibogainu na internetu i odmah sam se oduševio. Ja sam imao drugo mišljenje o Ibogainu.

Šta je bio tvoj najveći problem, zbog čega si tu?

Heroin.

Koliko dugo si to uzimao?

Znači. Moje prvo konzumiranje bilo je pre oko 35 godina, zatim sam imao duge pauze između, ali od 2002., 2005. svakodnevno.

Šta je bilo najvažnije kod tog lečenja, kod te procedure?

Kod te procedure, najvažnije…ne mogu da kažem. Dugo… spavanje… kako se to naziva? Ibogain je bio veoma važan, ali druga, kada se spava, kada se vrši detoksikacija, je po mom mišljenju jednako važna.

Kako se osećaš nakon lečenja?

Osećam se dobro. Osećam se oslobođeno.

Koja su bila tvoja očekivanja od naše klinike i u kojoj meri su ona ispunjenja?

Znači, moje očekivanje je bilo, da se rešim droge, da popravim svoj život, takoreći, kad sada izađe… 99%…

Da li bi ti preporučio nekome našu kliniku?

U svakom slučaju. U svakom slučaju bih to… postavio na internet i… ljudi, poznajem, pričam… moram to da obradim u glavi, moram to pričati drugima, to je jako, dobro je.

Koji bi bili tvoji planovi kasnije?

Moji planovi? Pa, znači, mnogo sam razmišljao, moram da sredim strukturu, da ne budem ponovo usamljen, malo sporta, šetnje, najpre lagano, stari prijatelji koji nemaju veze sa drogama, obavezno moram kod njih. Da, i da radim nešto.

Hvala.

Molim, drago mi je.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.