Lečenje zavisnosti od kokaina – pacijent iz Nemačke

Zdravo, dolazim iz Nemačke i odlučio sam se za ovu kliniku jer kod mene problem bio – kokain.

Odlučio sam se da prestanem sa drogama odnosno da potražim ovu kliniku jer sam u Nemačkoj već mnogo toga pokušao. Sa 15 godina razvoj, 3 terapije i tako dalje.

Sada sam već ukupno ovde bio dve nedelje. Procedure koje sam imao su bile više usmerene ka psihičkim, fizičkim i medikamentoznim terapijama. Nisam imao krizu zbog odvikavanja i nisam imao ni bolove.

U svakom slučaju, ja bih ovo svakome preporučio. Sutra idem kući. Moji planovi za budućnost su da jednostavno više ne uzimam droge.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.