Lečenje zavisnosti od kokaina – pacijent iz Nemačke

Zdravo, dolazim iz Nemačke i odlučio sam se za ovu kliniku jer kod mene problem bio – kokain.

Odlučio sam se da prestanem sa drogama odnosno da potražim ovu kliniku jer sam u Nemačkoj već mnogo toga pokušao. Sa 15 godina razvoj, 3 terapije i tako dalje.

Sada sam već ukupno ovde bio dve nedelje. Procedure koje sam imao su bile više usmerene ka psihičkim, fizičkim i medikamentoznim terapijama. Nisam imao krizu zbog odvikavanja i nisam imao ni bolove.

U svakom slučaju, ja bih ovo svakome preporučio. Sutra idem kući. Moji planovi za budućnost su da jednostavno više ne uzimam droge.