Godinu dana sam imala problem sa heroinom

Dolazim iz Italije i imala sam problem sa heroinom.

Koliko dugo?

Godinu dana.

Kako ste čuli za kliniku?

Čula sam za klinuku od više prijatelja koji su dolazili na kliniku, a oni su pak saznali preko interneta.

Šta ste očekivali od lečenja?

Od lečenja sam očekivala da izađem čista, kakva zapravo i izlazim.

Kako je prošlo lečenje?

Lečenje je prošlo odlično.

A utisci?

Moji utisci su izvanredni i svakome bih preporučila da dođe kliniku.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.