Detoksikacija metadona pod anestezijom

Možemo li da počnemo?

Da počnemo? Ok… od, da, pa, no start, pauza, pauza. Ok. Zdravo, želim sada nešto da ispričam o odvikavanju koje sam ovde prošao, ovde sam već dva meseca, a prethodno sam uzimao 120 mg metadona dnevno i fentalin-flastere sam konzumirao, sve moguće opijate. Pokušavao sam više puta odvikavanje u Nemačkoj ali to nažalost nije uspelo.

Da, i sada sam ovde, u Beogradu i uspeo sam u mom odvikavanju. Različite procedure su sprovedene na meni, spavanje pod narkozom mi je veoma pomoglo. U toku odvikavanja se spava celu noć i to pod potpunom narkozom. Time se dan skraćuje i 13 sati dnevno se manje pati. Da, a nakon spavanja pod narkozom, kada se to završilo, dobijao sam specijalne kapsule, Bugain-terapiju /nerazumljivo/, ona mi je takođe veoma pomogla, tako sam mogao noću da spavam.

To je specijalna terapija, koja se ovde sprovodi. Meni je već bolje i onda ću prekosutra da idem kući i veoma sam zadovoljan ovde, sa klinikom, sa procedurama… da…

Da li je to teško?

Da.

Ok.

Pa, mogu samo da preporučim savkome da dođe ovamo, da proba ovde da uradi odvikavanje, to je kompletno drugačije nego u Nemačkoj ili Austriji ili Švajcarskoj. Pokušajte, ako imate novac, isplati se u svakom slučaju, svaki cent vredi.

Gotovo.

Gotovo.