Bio sam zavisnik od heroina

Iz koje zemlje dolazite?

Velike Britanije.

U redu. Kako ste čuli za našu kliniku? Šta Vas je navelo da dođete ovde?

U mom slučaju, odluku sam doneo nakon što sam našao vašu kliniku na internetu. Shvatio sam da je vaše lečenje bilo najpovoljnija varijanta.

Koji problem Vas je doveo u našu kliniku?

Bio sam zavisan od heroina.

Koliko dugo?

Dvadeset godina.

Kakve posledice ste iskusili usled upotrebe narkotika pre nego što ste došli u našu kliniku?

Nikada nisam imao dovoljno novca, i nisam bio u stanju da viđam svoje dete.

Za koju proceduru smatrate da je bila najvažniji deo terapije?

Nisam osećao nikakve bolove, bilo je odlično.

Kako se osećate sada, nakon tretmana?

Osećam se normalno.

Kako se ovaj tretman razlikuje od drugih koje ste do tada iskusili?

Jako se razlikuje.

Na koji način?

Tretman koji sam pokušao pre ovoga je uključivao metadon. Kod metadona, skidanje ume biti strašno. Čak i sa subuteksom, i dalje osećate mnoge simptome. Kod ove terapije, nisam osećao nikakve simptome krize.

Kakva su bila Vaša isčekivanja od tretmana u našoj klinici?

Želeo sam da bude bezbolno.

Da li ste to i dobili?

Naravno.

U redu. Da li biste preporučili našu kliniku drugim ljudima?

Definitivno bih, bez sumnje.

Kakvi su Vaši planovi nakon što završite ovaj tretman, pošto se vratite kući?

Želim da ostanem čist, i da se vratim ovde nakon 2 meseca kako bih dobio još jedan implant.

OK. Hvala Vam.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.