znaci zavisnosti od Interneta Lečenje zavisnosti Klinika Dr Vorobjev 1

Koji su znaci zavisnosti od Interneta? Šta uzrokuje da neko postane Internet zavisnik? Kako prepoznati Internet zavisnika? Ovo su pitanja koija se sve češće postavljaju u medicinskim krugovima, ali i među običnim građanima.

Računari i mobilni telefoni nezamenljiv su deo savremenog načina života. Gotovo da ne postoji poslovanje koje se može, u današnjim uslovima, zamisliti bez uređaja koji je na ovaj ili onaj način povezan sa Internetom. Naime, Internet je ljudima svakako olakšao život u tom smislu što su brojne informacije postale dostupne samo putem jednom „klika“. S druge strane, Internet je, zajedno sa društvenim mrežama, omogućio brzo i jednostavno povezivanje ljudi sa različitih krajeva planete.

Međutim, sve te dobre strane Interneta navele su ljude da sve češće, više i duže koriste Internet, kao i da provode dosta vremena pred računarom. Upravo takvo ponašanje uzrokovalo bolest modernog doba – zavisnost od interneta.

Internet zavisnost se definiše kao obrazac ponašanja po kojem je osoba zavisna od Internet sadržaja, kao i od korišćenja svih drugih onlajn uređaja kao neadekvatnog načina za rešavanje različitih životnih situacija.

Šta uopšte uzrokuje zavisnost od Interneta?

Pre svega, treba reći da ne postoji jedan, već nekoliko tipova Internet zavisnosti. S obzirom na to da je ova zavisnost bolest savremenog doba, i dalje se radi na utvrđivanju tačnih uzroka ove adikcije. Pojedina istraživanja sugerišu da je hemija mozga, kod Internet zavisnosti, slična onoj kao u slučaju zavisnosti od alkohola ili narkotika. U tom smislu, studije kažu da su jedan od uzroka Internet zavisnosti strukturalne promene do kojih dolazi u prefrontalnom korteksu mozga.

znaci zavisnosti od Interneta Lečenje zavisnosti Klinika Dr Vorobjev 2

Ove promene štetno utiču na sposobnost pojedinca da odredi prioritete u životu. Drugim rečima, Internet i korišćenje Internet sadržaja dobija preimućstvo u odnosu na postizanje svih ostalih životnih ciljeva. Takođe, biološke predispozicije mogu biti jedan od faktora rizika za nastanak ovog tipa zavisnosti. Naime, kod osobe koja pati od Internet zavisnosti nivoi dopamina i serotonina (hormona sreće i zadovoljstva) su deficitarni u poređenju sa opštom populacijom.

Osobe koje pate od anksioznosti ili depresije takođe imaju predispozicije za razvitak zavisnosti od interneta. Ljudi koji imaju ove psihološke probleme često se okreću ka Internet sadržaju kako bi nadomestili nedostatak emocionalne podrške. Slično tome, stidljive osobe, osobe pod stresom, kao i osobe koje imaju manjak socijalne interakcije takođe su izložene većem riziku od nastanka ove vrste zavisnosti.

Koji su znaci zavisnosti od Interneta?

Koji god da je faktor uzrokovao nastanak ovog tipa zavisnosti, postoje određeni simptomi, odnosno znaci zavisnosti od Interneta. Na osnovu ovih znakova može se prepoznati adiktivno ponašanje. U tom smislu, postoje četiri kategorije simptoma zavisnosti od Interneta: fizički, psihički, socijalni i bihejvioralni.

Fizički simptomi Internet zavisnosti uključuju umor, nesanicu, probleme sa digestivnim traktom, dobitak na telesnoj težini, bolove u leđima i vratu usled nedostatka kretanja (sedenja). Takođe, Internet zavisnik neretko zanemaruje svoju ličnu higijenu, usled čega dolazi do promene fizičkog izgleda.

Problemi sa pamćenjem, razdražljivost, slaba pažnja (koncentracija), kao i problemi sa razlikovanjem stvarnosti od fantazije samo su neki od psihičkih simptoma Internet zavisnosti.

Uobičajen bihejvioralni znak zavisnosti od Interneta uključuje provođenje mnogo vremena konzumirajući Internet sadržaj. Ljutnja ili uznemirenost, kada se od zavisnika traži da ne koristi onlajn uređaj, tipičan je znak Internet adikcije. Laganje o korišćenju Interneta, kao i prikriveno konzumiranje onlajn sadržaja takođe ukazuju na postojanje ovog tipa zavisnosti.

Napetost u međuljudskim odnosima, problemi pri zapošljavanju ili na radnom mestu, društvena izolacija – tipični su socijalni simptomi Internet zavisnosti.

Kakve su posledice ove adikcije?

Internet zavisnost, kao i svaka druga adikcija, ostavlja pogubne i negativne efekte po konzumenta onlajn sadržaja. Zavisnost od Interneta u velikoj meri narušava realne društvene odnose zavisnika sa svojim okruženjem (prijateljima, porodicom..). Ovaj tip zavisnosti menja hemijsku strukturu mozga i te promene su slične onim promenama koje uzrokuje alkoholizam ili kokainska zavisnost. Generalno govoreći, svi ti efekti se mogu podeliti u kratkoročne i dugoročne efekte.

Kratkoročne posledice Internet zavisnosti uključuju nezavršavanje ili zaboravljanje na obaveze i odgovornosti, kao i dobitak kilograma usled sedenja i manje kretanja.

znaci zavisnosti od Interneta Lečenje zavisnosti Klinika Dr Vorobjev 3

Dugoročne posledice zavisnosti od Interneta uglavnom se ogledaju u određenim fizičkim efektima. Tu, između ostalog, spadaju bolovi u leđima i u vratu, sindrom karpalnog tunela, kao i problemi sa vidom usled gledanja u ekran. S druge strane, Internet zavisnost može dovesti i do finansijkih problema – naročito ako se konzumiranje Internet sadržaja svodi na onlajn kockanje ili kupovinu.

Mnogobrojne studije su pokazale da se zavisnost od Interneta negativno odražava i na psihu konzumenta ovog sadržaja. U tom smislu, pojedini psihički problemi mogu biti posledica zavisnosti od Interneta. Tu se, između ostalog, navode depresija, anksioznost, poremećaj kontrole impulsa, psihoza, kao i suicidalne misli (u ekstremnim slučajevima). Treba dodati da Internet adikcija uzrokuje i antisocijalno ponašanje zavisnika.

Znaci zavisnosti od Interneta – Potpuno izlečenje je moguće!

Kao što možemo da vidimo, znaci zavisnosti od Interneta su mnogobrojni i nimalo bezazleni. Zato je neophodno prepoznati ih kako bi se na vreme pristupilo lečenju zavisnosti od Interneta.

Klinika Dr Vorobjev već decenijama se uspešno bavi lečenjem svih oblika zavisnosti. Koristeći najsavremenije i inovativne metode lečenja zavisnosti i psihičkih problema, izlečili smo na više hiljada pacijenta iz svih delova sveta. Pored lečenja klasičnih vidova zavisnosti, stručni tim međunarodno priznatih i poznatih lekara sa naše klinike leči i dva oblika zavisnosti modernog doba –  zavisnost od interneta i zavisnost od video igara.

Osnovni cilj lečenja zavisnosti od Interneta je otklanjanje prevelike potrebe da se konzumira Internet sadržaj. Pored toga, lečenjem zavisnosti od Interneta pacijentima vraćamo kontrolu nad svojim emocijama i ponašanjem, stabilizujemo njihovo psihičko stanje, otklanjamo nervozu i razdražljivost. Pacijentima se, nakon tretmana u našoj klinici, normalizuje spavanje i otklanjaju promene raspoloženja.

Program lečenja individualno se bira nakon konsultacije s doktorom i psihološke dijagnostike.  Lečenje Internet zavisnosti podrazumeva primenu više tretmana:

  • Informaciona terapija (kombinacija medikamenata, aparata i informacija koje otklanjaju opsesivne misli);
  • Mentalna blokada (normalizacija balansa endorfina i otklanjanje želje za konzumiranjem Internet sadržaja);
  • Terapija usmerena na stabilizaciju endorfinskog sistema.
  • Primena tradicionalnih metoda u vidu farmakoterapije, psihoterapije i faze očuvanja rezultata.

Neka zavisnost od Interneta postane samo vaša prošlost. Klinika Dr Vorobjev će vam u tome sigurno pomoći.

Kategorije Bolesti zavisnosti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.