Anketa 96

Ovisna sam o heroinu 10 godina. Uzimala sam i druge supstance. Od 13. godine ekstazi, marihuana, LSD, amfetamin, kokain. Bila sam teški ovisnik, megalomanski. Tokom lječenja uvidjela sam težinu problema. Uvidjela sam da se taj problem može rješiti, ali da ima svoje faze. Bila sam na seansi koja je trajala cjeli dan. Vidjela sam svoj život kao neki usporeni film sa slikama i sjećanjima. Osjećala sam sve intenzivno, borila sam se s problemom. Počelo je od djetinjstva, škola, adolescencija, prvo uzimanje, život uz drogu, kakva sam bila, što sam radila. Sada osjećam veliko olakšanje. Odlučila sam dalje živjeti normalno. Cjeli taj moj život ovisnika me iscrpio i sada moram učiti normalne životne stvari.

Ž.Č.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.