Anketa 91

U prošlosti bio sam težak narkoman, bio sam lažljiv, krao sam. Gledao sam samo sebe, a druge nikad nisam gledao. Mnogo sam nisko pao i došao sam na odluku da ovako život što sam živeo, da ne mogu tako dalje. Ovde sam prošao moju krizu. Pomogli su mi doktori i priče sa psihologom i valjda lekovi. Poslednja seansa pomogla mi je mnogo, mnogo. Imao sam vremena da razmišljam o prošlosti, o narkoticima i greškama. Strah sam imao i to mnogo. Imao sam drhtavicu, preznojavanje, morao sam posle seanse da primam infuziju. Sada više nikada neću uzimati drogu. To je prošlost.

C.D.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.