Anketa 91

U prošlosti bio sam težak narkoman, bio sam lažljiv, krao sam. Gledao sam samo sebe, a druge nikad nisam gledao. Mnogo sam nisko pao i došao sam na odluku da ovako život što sam živeo, da ne mogu tako dalje. Ovde sam prošao moju krizu. Pomogli su mi doktori i priče sa psihologom i valjda lekovi. Poslednja seansa pomogla mi je mnogo, mnogo. Imao sam vremena da razmišljam o prošlosti, o narkoticima i greškama. Strah sam imao i to mnogo. Imao sam drhtavicu, preznojavanje, morao sam posle seanse da primam infuziju. Sada više nikada neću uzimati drogu. To je prošlost.

C.D.