Anketa 85

Na početku osećao sam se jako prijatno, ali kako je vreme odmicalo postajalo mi je sve neprijatnije. Video sam svoj celokupan „život sa drogom“ kako pored mene prolazi.

M.P.