Anketa 68

Bio sam čovek koji je bio zaljubljen u iluziju, uzimao sam heroin, voleo sam da on bude živeo moj život. Nije mi bilo lako kad sam video oči smrti, odlučio sam da potražim spas, a možda su i moje nade i želje uhvatile zadnji voz. Kad sam došao na lečenje nisam verovao da postoji lek za moje stanje. Posle mentalne blokade kao da se rodila želja za život. Kad sam video svoju smrt shvaito sam da sam previše mlad da me prašak ubije. Sada hoću normalno da živim i nikada da ne posegnem za tim.

I.T.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.