Anketa 67

Bio sam dečko u problemu , emocionalno rastrojen sa velikom, izraženom željom za tabletama. Ovde sam došao sa željom da se izlečim od tabletomanije i problema sa kockom. Izgubio sam želju za tabletama i ne razmišljam o kockanju uopšte. Jedini problemi koje imam sad su sa manjim unutrašnjim nemirima i isprekidani san. Izolacija mi je pomogla da shvatim da imam nesređen život , a želja za tabletama je umanjena u potpunosti.

D.N.