Anketa 65

U prošlosti bio sam sam. Uzimao sam metadon i sam čitao knjige. Nisam bio zadovoljan svojim životom. Nisam se osećao da sam ja. Kada je uzimao moj brat, nisam hteo da sramotim ime. Lečenje mi je pomoglo da se osećam kao ja. Imam snagu, pamet, brzinu. Najviše mi je pomogla mentalna blokada jer mi je otvorila podsvest koja glasno kaže da je droga zlo.Video sam sebe kako sam mrtav. Ako opet uzmem drogu smrt me čeka, i to me je uplašilo. Kada izlazim želim da nastavim svoj život na nov način i da više radim stvari koje mi se sviđaju i da se više trudim u mom poslu.

I.T.