Anketa 62

Prije lečenja bila sam narkoman. Komunikacija je jedino bila dobra sa ljudima ali ja sam ustvari bila lažna. Ponašanje moje je bilo loše. Sada imam osećaj da sam bolje, drugačije vidim stvari iz prošlosti. Na seansi sam vidila sebe u budućnosti kako se bodem i kako je to ružno, totalna propast. Posle nje sam smirenija jer nemam više silu za drogu. Jako volim svoje roditelje i sestru. Vidila sam na seansi kako plaču zbog mene i više im to neću pripremit. Sada sam jako smirenija i želim da uspem u svim stvarima.

M.S.