Anketa 61

Bila sam džanki, bilo mi je bitno da se sredim i da dam sliku da sam bolje. Izgubila sam kontrolu nad sobom, nad svojim životom i htjela sam dovesti se u red. Ovo lječenje mi je dalo blokadu koja me štiti od sebe same. Mentalna blokada mi je najviše pomogla jer sam shvatila da ću umrijeti ako nastavim. Sada imam potrebu da budem slobodna i da ću tu uspjeti jedino bez droga.

L.H.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.