Anketa 61

Bila sam džanki, bilo mi je bitno da se sredim i da dam sliku da sam bolje. Izgubila sam kontrolu nad sobom, nad svojim životom i htjela sam dovesti se u red. Ovo lječenje mi je dalo blokadu koja me štiti od sebe same. Mentalna blokada mi je najviše pomogla jer sam shvatila da ću umrijeti ako nastavim. Sada imam potrebu da budem slobodna i da ću tu uspjeti jedino bez droga.

L.H.