Anketa 6

Skidanje sa droge i alkohola na klinici Vorobjev je prošlo van mog očekivanja. Proveo sam duže vremena od planiranog ali s razlogom, jer drugačije nije moglo zbog toga što su sami detoksi morali da traju duže.

Uzrok tome je sama količina koju sam konzumirao i dužina. Osoblje klinike je pratilo sve 24h dnevno tako da nisam osetio jake krize.

Najveći utisak na mene je ostavio Ibogain jer mi je skinuo psihičku krizu i promenio razmišljanje na dalje. Zbog toga želim da se zahvalim osoblju klinike jer mislim da svoj posao obavljaju u potpunosti kako treba.

Utisci pacijenata 6 Ispovest