Anketa 58

Kad sam došao bio sam napet i bez volje za život. Sad sam pun volje. Pun podrške vidim sebe samo u budućnosti, sa puno volje za život, vidim sebe za godinu dana bez dugova, bez kocke sa ženom i decom veseo, samo zdravlje, biće sve kad je čista duša…

S.A.