Anketa 58

Kad sam došao bio sam napet i bez volje za život. Sad sam pun volje. Pun podrške vidim sebe samo u budućnosti, sa puno volje za život, vidim sebe za godinu dana bez dugova, bez kocke sa ženom i decom veseo, samo zdravlje, biće sve kad je čista duša…

S.A.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.