Anketa 114

Za vreme kockanja bio sam dosta labilna osoba. Za sve ozbiljnije stvari u životu mislio sam: lako ću to. Pa samim tim i sa kockom ću lako. Međutim kako je vrjeme proticalo, stvari su počele izmicati kontroli. Posuđivao sam novac i kockao sve više i više.

Izgubio sam sve dobre prijatelje, svojom nervozom udaljio ženu i djete od sebe. Dotakao dno života, razmišljao samo o ubistvu, krađi i najcrnjim stvarima.

U poslednji čas našao sam vašu kliniku na internetu, odmah sam pozvao majku da joj priznam istinu i kažem za vas. Termin je istog dana bio rezervisan.