Anketa 103

Bio sam narkoman skoro 5 godina. Poslednje 2 godine sam se osećao užasno loše. Na kraju sam odlučio i došao u bolnicu „Dr Vorobjev“ da se lečim. U početku je bilo dobro, nisam imao bolove, vreme je brzo prolazilo. Medikamentozno lečenje je trajalo 7 dana. Posle toga sam odlučio da se lečim psihički. Mogu da kažem da je lečenje bilo čudo. Video sam moju prošlost, sadašnjost i budućnost. Video sam kako sam počeo da uzimam narkotike. Video sam kako sam tokom tih 5 godina sam mučio svoju dušu i telu. Onda sam se našao u „Paklu“. Satana je počeo da me muči. Nikada mi nije bilo tako strašno u životu. Izgoreo sam u paklu.

Molio sam moju mamu da mi pomogne, ali posle izvesnog vremena nekakvo belo biće odvelo me je odatle i ja sam počeo da letim u kosmosu. Tražio sam moju roditeljsku kuću. Na kraju sam je našao. Tamo mi je bilo dobro. Video sam moju budućnost, video sam da imam porodicu, decu, dom. Drago mi je što sam se lečio. Uskoro ću početi da živim kao svi normalni ljudi, bez narkotika i bez užasa.

M.H