Anketa 102

Pre nego što je počela seansa bio sam malo uplašen. Bilo mi je strašno jer sam video neke stvari od pre. Video sam stvari koje sam radio dok sam se kockao, kako sam izgledao. Kao mučenika sam video sebe, da nisam imao pare da jedem nakom kocke, da su mogli da me ubiju, da me pretuku,, da ostanem invalid. Video sam kako sam povredio porodicu. Video sam da ne zelim da se vratim da kockam da ne bih izgubio sve i porodicu. Najupečatljiviji utisak od seanse je tad kad sam usled nastavka kocke video smrt moje majke, propast sveta i moje samoubistvo.

F.P.