Anketa 55

Pre lečenja bila sam narkoman. Nisam mogla da živim bez tableta. Vremenom sam izgubila volju da se javljam na telefon da izlazim napolje i da živim. Samo sam sa majkom bila. Nisam u stanju više bila da uradim ono što hoću. Bila sam nemoćna. Najgore bi mi bilo da me jednog dana majka ne nađe mrtvu u krevetu. Čak ni uzimanje droge više mi ništa nije značilo. Na početku nisam znala u šta se upuštam ali kad sam videla da su metode vrlo efikasne tek tad sam se opustila, vidim svet drugim očim i tek sad vidim u kakvom sam problemu bila. Klinika dr Vorobjeva mi je otvorila oči i pokazala novi put. Najveći zaključak mi je da je droga ustvari najveće zlo.

R.K.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.