Anketa 52

Bio sam radoznao u početku uzimanja droge. Kasnije sam se uplašio zašto sam koristio drogu. Sada mi se organizira život, čuvstva, rabota, put kojim idem dalje. Zbog droge nisam mogao iskoristiti moj život. Bitno je da se uživa u životu, a ne u drogi. Do sada je meni sve pozitivno.

D.T.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.