Anketa 51

Pre lečenja sam bio zatvoren u sopstvenoj glavi. Odvojio sam se od ljudi koji mi nisu bili u istom začaranom krugu, pa i od najbližih. Otac me nije prepoznavao, mesecima me pitajući šta se sa mnom dešava. Nisam mogao da uskladim ponašanje sa situacijom zbog odsustva koncentracije i iskrivljene slike o svemu. Bio sam svestan problema i zatražio sam pomoć. Najviše mi je pomogla seansa. Video sam šta mi je bitno u životu, a šta može samo da me odvuče na ono. Video sam da mi rulet i droga uništavaju život i porodicu. Video sam oca i majku kako pate i nerviraju se. Dobre stvari koje sam video bile su završavanje fakulteta, žena, dete, posao. Napravio sam takođe selekciju ljudi ko je dobar za mene a ko ne, i rešio mnoge druge probleme nevezane za zavisnosti.

D.T.