Anketa 51

Pre lečenja sam bio zatvoren u sopstvenoj glavi. Odvojio sam se od ljudi koji mi nisu bili u istom začaranom krugu, pa i od najbližih. Otac me nije prepoznavao, mesecima me pitajući šta se sa mnom dešava. Nisam mogao da uskladim ponašanje sa situacijom zbog odsustva koncentracije i iskrivljene slike o svemu. Bio sam svestan problema i zatražio sam pomoć. Najviše mi je pomogla seansa. Video sam šta mi je bitno u životu, a šta može samo da me odvuče na ono. Video sam da mi rulet i droga uništavaju život i porodicu. Video sam oca i majku kako pate i nerviraju se. Dobre stvari koje sam video bile su završavanje fakulteta, žena, dete, posao. Napravio sam takođe selekciju ljudi ko je dobar za mene a ko ne, i rešio mnoge druge probleme nevezane za zavisnosti.

D.T.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.