Zavisnost od benzodiazepina, lorazepama i zolpidema

Možete li mi reći nešto o Vašem problemu?

Moj problem je zavisnot od benzodiazepina, specifični lek od lorazepama i od zolpidema.

Koliko dugo je trajao ovaj problem

Pa sada već godinu dana, intenzivno, prethodno je postojao, ali u blažem obliku, jednom reči.

Da li ste pokušali druge vrste lečenja pre nego što ste došli ovde?

Jedino lečenje je bilo upravo terapijsko lečenje koje se sastojalo u uzimanju lekova lorazepama i zolpidema.

Ok. I imalo je uspeha?

Da.

Kako ste saznali za ovu kliniku?

Putem Interneta.

Šta ti je pomoglo na ovoj klinici?

Pomogao mi je upravo alternativni metod lečenja koji se ovde koristi sve u svemu.

A u Italiji se ne koristi?

Ne.

Šta Vam se dopalo na klinici?

Pa, glavna prednost je osoblje klinike, potom dopao mi se mnogo način ishrane, dakle kuhinja, zatim posebno tretman lečenja koji sam primio, medicinski tretman.

I sada kada se osećate bolje kako vidite svoju budućnost?

Pa, nadam se da ću se što pre vratiti na posao, da ću voditi jedan normalan život sve u svemu, konačno slobodan od benzodiazepina.

Ok, hvala.

Nema na čemu.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.