Speed, kokain i opijati

Ispitivač: Zdravo.

Pacijentkinja: Zdravo.

Ispitivač: Koliko imaš godina?

Pacijentkinja: Imam 23 godine.

Ispitivač: I odakle dolaziš?

Pacijentkinja: Iz Severne Italije, Južni Tirol.

Ispitivač: Dobro. Kada si počela da uzimaš droge?

Pacijentkinja: Kada sam imala 16, 17 godina.

Ispitivač: I šta si tada koristila?

Pacijentkinja: Hm… Džoint… Započela sam sa džointom.

Ispitivač: A posle toga?

Pacijentkinja: Polse sa speed-om, kokainom, onda opijati.

Ispitivač: Koliko si često uzimala drogu svakog dana?I kako, nazalno ili intravenozno?

Pacijentkinja: Savkodnevno sam počela pre godinu dana intravenozno svaki dan morfijum.

Ispitivač: Koliko?

Pacijentkinja: Skoro 200.

Ispitivač: Zašto si se sada odlučila za lečenje?

Pacijentkinja: Zbog mog sina i moje porodice, zbog moje majke, mog oca, moje sestre.

Ispitivač: Dobro. Kako se sada osećaš?

Pacijentkinja: Osećam se super, jako dobro.

Ispitivač: Šta se do sada promenilo?

Pacijentkinja: Više ne mislim na to da uzimam drogu, i radujem se budućnosti.

Ispitivač: I koji su tvoji planovi za budućnost?

Pacijentkinja: Posao, zatim potraga za stanom, i onda da vidim da sin ponovo dođe kod mene i da živi sa mnom.

Ispitivač: Ok, želim ti sve to!

Pacijentkinja: Hvala.

Ispitivač: Hvala i tebi. Hvala Štefi.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.