Novi život bez droge

Dobar dan.

Dobar dan.

Možete li se predstaviti?

Dakle, imam dvadeset osam godina, dolazim iz Francuske, a na heroinu sam osam godina.

Pokušavala sam da se lečim u Francuskoj, ali bezuspešno, bila sam na lečenju metadonom i slično. I tako, odlučila sam da dođem ovde, u Srbiju i baš je… osećam se… dobro se osećam.

Svi su vrlo brižni i toplo preporučujem ovu kliniku jer ću barem otići izlečena. Gotovo je s metadonom, gotovo je sa svim.

U redu. A da li nam možeš reći koji su ti planovi za kasnije, kad se vratiš kući?

Pa… da počnem novi život bez droge.

Hvala. Dovoljno je.