Novi život bez droge

Dobar dan.

Dobar dan.

Možete li se predstaviti?

Dakle, imam dvadeset osam godina, dolazim iz Francuske, a na heroinu sam osam godina.

Pokušavala sam da se lečim u Francuskoj, ali bezuspešno, bila sam na lečenju metadonom i slično. I tako, odlučila sam da dođem ovde, u Srbiju i baš je… osećam se… dobro se osećam.

Svi su vrlo brižni i toplo preporučujem ovu kliniku jer ću barem otići izlečena. Gotovo je s metadonom, gotovo je sa svim.

U redu. A da li nam možeš reći koji su ti planovi za kasnije, kad se vratiš kući?

Pa… da počnem novi život bez droge.

Hvala. Dovoljno je.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.