Lečenje zavisnosti od tramadola

Zdravo, kad si počeo da koristiš drogu?

Počeo sam pre otrprilike 2 godine. U okviru jeden operacije prepisan mi je tramadol i tu supstancu sam nastavio da uzimam naredne 2 godine, što znači, sve do dolaska u ovu kliniku.

Koliko često i kako si koristio?

To je sve vreme bilo različito. U početku sam uzimao onako kako mi je doktor prepisao. To je bilo 100 mg dnevno i pošto je terapija uspešno okončana i kako sam nastavio da i dalje uzimam tramadol , prekoračio sam dozu i povećao na 1,8 grama. To sam naravno rasporedio u toku dana i doza je bila otprilike 600 mg. Onda sam uspeo da smanjim dozu na 600mg dnevno i to 200 mg ujutru, popodne i uveče.

Zašto si sada odlučio da dođeš na lečenje?

Odlučio sam se sada da dođem na lečenje jer sam shvatio da ne mogu bez pomoći lekara da se oslobodim tramadola. To znači da sam uspevao da smanjim dozu, ali kada bih smanjio do određenog nivoa dozu, imao bih fizičku krizu i ta fizička kriza me je dovela do toga da odlučim da potražim lekarsku pomoć jer bez toga bi za mene bilo jako opasno.

Kako se sada osećaš?

Sada se osećam jako dobro. Uspeo sam da završim sa lečenjem, nisam više zavisan od tramadola i nemam fizičku krizu.

Koji su tvoji planovi za budućnost?

Moji planovi za budućnost su da vodim,naravno, život bez tramadola, u svakom slučaju. Takođe, želim kao i do sada da radim, da se posvetim još više porodici zato što zavisnost od tramadola dovodi do ograničenja u privatnom životu kao i, da kažem, u poslovnom životu i zato se sada radujem da potpuno slobodan ponovo počnem kako u privatnom tako i u poslovnom životu.

Želimo Vam sve najbolje i hvala puno!

Hvala I vama!

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.