Lečenje zavisnosti od opijata

Molim te da se predstaviš?- Zovem se Mark, dolazim iz Veteraua u blizini Frankfurta.

Kako si čuo za našu kliniku i zašto si se odlučio baš za nas?

Zato što sam od 2014.godine istraživao o ibogainu i zato što sam želeo da to uradim u kliničkom okruženju.

A šta je tvoj problem, zbog čega si došao na lečenje? – Opijati.

Šta su bile posledice problema, pre nego što si došao na lečenje? –Gubitak vozačke dozvole, gubitak prijatelja, gubitak veze, tj. raskid.

I šta je za tebe bilo najvažnije tokom ovog lečenja, koje procedure?

Iskustvo sa ibogainom, to je bilo najvažnije.

Kako se osećaš nakon lečenja? – Kao leptir.

U čemu je razlika između ovog lečenja i drugih lečenja na kojima si bio?

Na običnim lečenjima u Nemačkoj se nakon otpuštanja, nakon deset dana na nuli je otpuštanje, tamo sam uvek morao odmah da se borim sa porivom zavisnosti, a sada nije tako.

Koja su bila tvoja očekivanja od lečenja na našoj klinici i u kojoj meri su ta očekivanja ispunjena?

Da je bezbedno lečenje ibogainom, dakle sa sigurnošću da će se nadgledati srčana frekvencija, puls… i da je naravno, u slučaju da se desi neki problem, tu tim koji može odmah da reaguje.

I u kojoj meri su ispunjena očekivanja? – U potpunosti. – Hvala.

A da li bi preporučio našu kliniku? – U svakom slučaju da.

Koji su tvoji planovi nakon lečenja? – Direktno odavde idem na rehabilitaciju osam nedelja, nakon tih osam nedelja se može desiti da će mi još produžiti prokriće troškova.

Nakon toga adaptacija, nadgledana stambena zajednica, jednostavno da imam sigurno okruženje i da daleko pomerim svoj životni centar, negde gde mogu da upoznam nove ljude i fine pre svega, da… tamo gde sam pre bio, gde sad stanujem, tamo poznajem samo narokomane, a ostali me izbegavaju.

Ok, hvala, to bi bilo sve. – Molim!

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.