Lečenje zavisnosti od droge

Zdravo!

Zdravo!

Zdravo, odakle dolaziš?

Iz Makedonije, živim u Švajcarskoj.

Da li, molim te, možeš da nam kažeš koji je bio problem i zašto si se odlučio za ovu kliniku?

Da, taj problem nemam od juče, već 15 godina…

Mhm.

Borim se i nažalost nisam znao za ovu kliniku, sigurno sam potrošio već 50.000 franaka za svoje zdravlje. Dva puta sam bio u Moskvi, na nekoj klinici i bez uspeha. Ovde sam za sada veoma zadovoljan.

A zašto si odlučio da sada prestaneš sa drogama?

Nee, nije tako, da sada prestajem, odustao sam jer sam očajnički uvek tražio pomoć, a u Švajcarskoj nema pomoći, tu daju jednostavno metadon i dovrše te, zar ne? I zbog čega.

Šta si od tehnika imao ovde na klinici?

Pa, ne znam kakvu tehniku on ima, ali izgleda da je to čudo.

Da li si radio Ibogain terapiju?

Da. Bila je teška, ali veoma jasno u glavi.

Delotvorna.

Delotvorna, da.

Da li si imao apstinencijske krize ili bolove?

Ne. Pa kada sam došao, već nisam imao, od kuće i onda me je klinika lečila. Nisam imao apstinencijske krize, baš ništa.

Ideš dalje kući, da?

Da.

Koji su tvoji planovi za budućnost?

Moji planovi za budućnost su pa porodica, najvažnije, rad i koliko god je moguće, dalje od tih krugova…

Okruženja.

Okruženja, da.

Želimo ti sve najbolje.

Hvala lepo.

Mnogo hvala.

Hvala.

Hvala tebi.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.