Lečenje narkomanije

Bila sam na klinici 6 nedelja i sad sam posle mesec dana došla ponovo na kontrolu. Svi ste mi nedostajali. Ovo je super klinika. Ja sam dobro.

Od tada nisam ništa konzumirala i bez ove klinike nikad ne bih uspela.

Ovo je najbolja klinika koja postoji.

Svakom preporučujem da ovde dođe jer bez ove klinike nikad ne bih uspela.

Ja sam se osećala iz dana u dan sve bolje. Za vreme terapije odnosno lečenja nisam imala nikakve bolove i to je super i svakim danom mi je sve bolje. Opet sam u dobroj formi.

Da, i opet prepročujem svakom da ovo uradi.