Kodein kao droga

Evo, mm, ja dolazim iz Belgije, dakle evo, moj problem lično je bio kodein, dakle mm… bio sam zavisan od te supstance, otkrio sam kliniku doktora Vorobjeva preko interneta, tražio sam preko interneta i otkrio sam tu kliniku, iskreno rezultat ovde, evo ja sam ja sam u završnoj fazi lečenja i rezultat je savršen.

Kada kažem rezultat je savršen to je i rezultat i lečenje. Dakle bilo da se radi o osoblju, psiholozima, medicinskim sestrama tako i o lekaru. Svi ovde brinu o nama, svi su nam na usluzi, vode računa da nas ništa ne boli, da nam ništa ne nedostaje.

Svi se ovde trude, pitaju nas svaki put da li nam nešto treba, da li imamo bolove ili ne, i iskreno mi ne osećamo ništa i rezultat ovde je zaista ubedljiv i to je stvarno nešto što treba da se uradi i tražite preko interneta. Eto.

Hvala.

Eto. Hvala vama.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.