Detoksikacije od alkohola

OK. Moje ime je Katrin, dolazim iz Nemačke. Bila sam ovde pre dva meseca zbog detoksikacije polamedona, u to vreme nisam uopšte više uzimala polamedon, imala sam četiri primene ovde…primene detoksikacije.

Posle toga mi je bilo dobro ali sam onda, nažalost, jer sam imala problem sa alkoholom, počela da uzima distranorin koji se u Nemačkoj naziva još i suvim alkoholom, konzumirala sam to preterano, stalno iznova..da..i već jutru počinjala sa distranorinom i tako po ceo dan sve dok nisam počela da uzimam četrdeset kapsula.

Ovde sam sada jednu nedelju, zbog detoksikacije od alkohola sa infuzijom… injekcijom… znači, implant, danas sam to uradila i imala sam jaku reakciju i sigurno neću… pipnuti alkohol.

Jer takvu rekaciju ne želim ponovo. Ovih dana sam bila dobro, znači, i u Nemačkoj sam već išla na detoksikaciju od distranorina, tada nisam bila tako dobro, išla sam četrnaest dana i nisam mogla uopšte da spavam, a ovde mogu da spavam i ovde vam stvrano pomažu. Pa, ovo ovde je veoma dobro.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.