Četvorogodišnja upotreba heroina

Zdravo. Konzumirao sam drogu četiri godine.

I tako sam došao na kliniku, preko interneta.

Lečenje je bilo predivno, dakle sve super.

Nema uopšte na šta da se žali (? rečenica nerazumljiva). Sve je predivno.

I rezultati su stopostotni.

Dakle, ja sam u potpunosti zadovoljan. Ja sam u dobrom fizičkom stanju.

Kliniku bih dalje preporučio, u svakom slučaju.

Sve je zadovoljavajuće.

Moji planovi, da, apstinencija od droga. Dakle, da živim bez droga.

Hvala puno

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.