Alkoholizam – pacijent iz Slovenije

Možete li nam se ukratko predstaviti?

Dolazim iz Slovenije.

Imam 36 godina.

Došla sam da mi pomognete da prestanem piti alkohol.

Kako ste saznali za našu kliniku?

Rekla mi je prijateljica, kada je bila pre tri godine. Bila je veoma uspešna i još uvek apstinira, ne pije i nema želje za alkoholom.

Po vama, kako je išao tok lečenja bolesti od kad ste došli do danas?

Kada sam došla prvi dan, nekako je da se navikneš, strah te je, jer ne znaš šta te čeka.

Imaš želju da se nekako spasiš.

Onda je teklo sve normalno, od jutra do večeri bio si koliko-toliko zaposlen, imao si terapije.

I svaki dan je bio bolji i danas sam fantastično.

Da li si zadovoljna rezultatima?

Veoma. Ni nemam želje za alkoholom, a inače sam dobrog raspoloženja. Super.

Koji su planovi za dalje?

Vraćam se nazad na posao.

Počeću više da se bavim sportom nego ranije. Ne možeš sve peške, tako da eto, malo promeniš život i vidiš da je potpuno drugačije.

Hvala vam mnogo.

Takođe.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.