Situacija u vezi s širenjem narkotika

24 SATA

Situacija u vezi s širenjem narkotika u svetu je i dalje jedan od najvažnijih problema koji ugrožavaju bezbednost država u celini. Prema podacima odeljenja za narkotike policije Ruske Federacije, u poslednjih pet godina proizvodnja i izvoz heroina iz Avganistana veći su dvadeset puta. Iz Avganistana se narkotici izvoze u tri osnovna pravca: u tzv. pravcu severa – kroz Srednju Aziju i Rusiju (prema procenama UN to je oko 24 % ukupnog izvoza narkotika), u pravcu Balkana (kroz Iran, Tursku i Balkan izvozi se oko 40% avganistanskih narkotika) i u pravcu Pakistana (36%). Predsednik Ruske Federacije Medvedev je 09.06.2010. godine prihvatio strategiju državne antinarkotičke politike Ruske Federacije za period do 2020. godine.

Pored mera za borbu protiv kriminalnih grupa koje se bave trgovinom narkotika, mera međunarodne saradnje za suzbijanje narkotika, osnovne snage države i društva moraju biti usmerene na sprečavanje upotrebe narkotika, tj. smanjenje potražnje.

Motivisanje mladih da vode zdrav život, obrazovanje odgovarajućeg sistema vrednosti, informisanje o opasnostima upotrebe narkotika, stvaranje netrpeljivosti prema prodaji i upotrebi narkotika u društvu – sve se to smatra glavnim merama. Kao i ranije preventiva predstavlja najvažniji zadatak. Svoje mesto u borbi protiv narkotika zauzima i pomoć ljudima koji su već stradali od ove smrtonosne bolesti. Lečenje zavisnosti nije lak proces. U njemu pod obavezno mora da učestvuje sam pacijent, zatim njegova porodica, doktori, psiholozi, specijalni pedagozi. Ukoliko ste se Vi ili neko od Vaših poznanika susreli sa ovom nevoljom, možete dobiti besplatnu konsultaciju u Specijalnoj bolnici „Dr Vorobjev“.